שירים כשרים

 הרב שלמה אבינר


שאלה: האם כל השירים כשרים?

תשובה: ודאי לא.  כמו שלא כל מזון לגוף הוא כשר, כך לא כל מזון לנפש הוא כשר.

יש שלושה תנאים:

א. קודם כל, יש צורך במילים כשרות, כדברי הרמב"ם בפירושו על פרקי אבות א יז "לא מצאתי לגוף טוב משתיקה", כלומר יש דברים שהשתיקה יפה להם.  מה ששרים שיר, אין זה מכשיר את המילים.  מילים שלא אומרים, לא שרים.  יש לבדוק את אדם היה מדבר ככה.  אדרבה, זה יותר חמור, כי אדם אינו מלאך, ולפעמים הוא מוצא מפיו דברים שעדיף היה לא לומר.  אבל למסד זאת בשיר, זה כבר הרבה יותר חמור.

ב. יש צורך במנגינה כשרה.  אגרת הרמב"ם לחכמי ארם צובא, מהדורת הרב שילת עמ' תכח.  שיר מעורר רגשות שונים: אלימים, שקטים, עדינים, רומנטיים, יצריים, צבאיים.  יש לבדוק איזה רגש מנגינה זו מעוררת.  אפשר לעקוב אחרי תנועות הגוף של השומעים, אפשר לשאול מוזיקולוג, אפשר לראות בקליפ שהוא ליווי חזותי, מהן התמונות הנלוות, וכמובן אפשר גם לחשוב בעצמו.

ג. צריך זמר כשר.  שו"ת אגרות משה אה"ע א צו.  שו"ת משנה הלכות ו קח.  זמר אינו כמו נגר שיוצר שולחן והולך לו.  זמר הוא סוג של מחנך, שמעצב תודעה.  הוא בעצמו מכניס את אישיותו בתוך היצירה.  ולכן צריך זמר כשר.  אם הוא יהודי, אז יהודי שמקיים שולחן ערוך.  אם הוא גוי, אז מי שמקיים מצוות בני נח, כלומר המוסר הכלל-אנושי.  

 

 

ראה את הבלוג של הרב:

http://www.maale.org.il/index.php/blog/show?vidid=5130&type=blog