הכותל אינו למכירה

הרב שלמה אבינר

 

הכותל אינו למכירה.  אדוני ראש הממשלה, הממשלה, השרים, העסקנים, הרבנים, - הכותל אינו למכירה לרפורמים, על אף שיש להם כסף רב, אך הכותל שוה יותר.

הכותל אינו למכירה לרפורמים. אמנם יש רפורמי מיליארדר שמחזיק עיתון ימני ואמצעי תיקשורת ימניים, אך הכותל הוא לב ירושלים, ואם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.

הכותל לא למכירה לרפורמים, אמנם יש להם כח פוליטי גדול באמריקה, אבל יש אל חזק בתוכנו, עוד יותר מהרפורמים באמריקה, ואפילו מכל אמריקה.

הכותל אינו למכירה, וגם הכותל הדרומי אינו למכירה, גם הוא כותל.  ובכלל, לא מדובר בכותל הדרומי, אלא בחלק הדרומי של הכותל המערבי, יש לו קדושת הכותל המערבי, וכל הדורות התפללו גם שם, וידוע שכך פסק הגרי"ש אלישיב.

הכותל לא למכירה לרפורמים והקונסרבטיבים, כי אחריהם יבואו הקראים, ואחר כך הנוצרים, ואחר כך כל מרעין בישין -  הרי זה שוק חופשי.

הכותל לא למכירה, כי אינו שייך לממשלה, ואסור היה לה לעשות מהלך זה, בלי אישור הרב הראשי, והיא עשתה מהלך בלתי חוקי, והמכירה לא חלה.  עליה להתנצל על העבר, ולחדול בעתיד.

הכותל לא למכירה, גם על ידי קליקות של כל מיני פוליטיקאים, בין דתיים בין חילוניים, בין לאומיים דתיים בין חרדים, בין אשכנזים בין ספרדים, בין בשביל כל מיני אינטרסים, בין בכל מיני תרגילים.  לא!  לא למכירה!  בכל הון שבעולם.

הכותל לא למכירה, וכל יום עוד כמה רבנים מוחים על כך, וב"ה יחסמו את המזימה הנוראה הזאת.  וכל יום מתעלה עוד שקר: הרבי מגור לא התיר – שקר!  הגריא"ל שטיינמן לא התיר – שקר!  הגרי"ש אלישיב לא התיר – שקר!

הכותל לא למכירה, כי לא מוכרים נשמה.  הכותל הוא קדוש לעם מדורי דורות.  הוא צפור נפשו של העם.  מיליוני יהודים באים כל שנה, ולא לכותל רפורמי, ולא לכותל מזוייף, ולא לכותל שקרי, ולא לתחלופה של זבל, אלא לכותל הקדוש והטהור שלנו.

הכותל לא למכירה, גם אם יקראו לחלק הזה "כותל ישראלי". העם לא נולד אתמול ואי אפשר להאכילו שקרים, כי רוצים למכור אותו לרפורמה, שהיא ביטול הדת שלנו וכינון דת אחרת.

הכותל לא למכירה, לא בעבר ולא עתה. וגם כאשר הערבים איימו לעשות פוגרומים, מרן הרב קוק עמד כצור איתן ולא ויתר.  קל וחומר שלא נוותר עתה כאשר הרפורמים אולי יאיימו בבג"צים.

הכותל לא למכירה, לאלו שרוצים לסדר שם סדרים של פריצות וטומאה, וכידוע מרן הרב קוק השווה בין ישיבה מעורבת בבית-כנסת לבין עיר הנידחת (למקדש מעט, מאמרי הראיה 511), במיוחד שנשים תשרנה שם ברמקולים וקולן יישמע בכל רחבת הכותל ויפריע לתפלה (ועיין שם מקדש מעט).

הכותל לא למכירה, גם אם בג"צ יתיר לרפורמים לנהל בו את פולחניהם וטכסיהם הטמאים, כי הדבר היה לא יהיה, כי עם ישראל לא יסכים, כי עם ישראל חי וקיים, מיד יבואו למאות, ולאלפים, ולעשרות אלפים, ולמאות אלפים, גם חרדים, גם דתיים, גם מסורתיים, ולא יתן לנבלה הזאת להתרחש, המשטרה שלנו תבוא, תאסור את הנבלה, בנימוק המשפטי הידוע של "שלום ציבור", שלום הציבור האמיתי, הטהור, המאוהב בכותל, בכותל הקדוש והטהור.