ימים אפלים בצה"ל

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס לפרשה החדשה שקצין דתי בקבע בצה"ל קיבל הוראה מהקשל"פ (קצין שלישות פיקודית) לגלח זקנו?

ת: ימים אפלים בצה"ל.  לצערנו אין זו פרשיה חדשה.  זו הוראת ראש אכ"א מלפני שלושה חודשים.  הוא שינה את ההוראה עד כה, שהרב הצבאי הוא שמחליט, עתה זה הקשל"פ.

ש: איך ראש אכ"א נימק זאת?

ת: הוא טוען שהצבא צריך להיות מסודר ומקצועי, וחייל שנראה מרושל יתפקד פחות טוב.  כמובן, זה הבל ושקר.  אפשר להיות עם זקן נקי ומסודר, ואפשר להיות בלי זקן ומרושל.

ש: כמובן. יש בכל צבאות העולם, גנרלים וקצינים בעלי זקן, וגם בעבר היו והם הובילו לנצחונות.  איני מבין איך אדם משכיל טוען דברים כאלה.

ת: הוא עוד טוען שחייל לא דתי ירצה לגדל זקן על אף שאינו דתי.

ש: זה לא טיעון?

ת: לא.  איפה כתוב שליהודי לא דתי אסור לגדל זקן?  לפי היהדות כולם צריכים לגדל זקן.  דוד המלך שלח אנשים לנחם את חנון מלך עמון על מות אביו.  תפסו אותם וגלחו להם חצי זקן.  הורה להם דוד לשבת בצד עד שיצמח זקנם בחזרה כי היו "נכלמים מאוד" (שמואל ב י ה).  כמובן, חצי זקן מבייש, אך יכלו להתגלח.  מכאן אומרים המפרשים שאז מנהג כל היהודים היה לגדל זקן.  על כל פנים, לא כתוב בשום מקום שיהודי לא דתי חייב להתגלח, מלבד אצל הנאצים בגרמניה.

ש: לכן הרב אמר "ימים אפלים"?

ת: כן.  יש תמונה מפורסמת בה עומדים שני יהודים וחיילים גרמנים מאלצים אחד מהם לגלח את זקנו של חברו לעיני האוכלוסיה המשועשעת.

ש: נורא!

ת: הרב שמעון הוברבאנד סיפר בספרו המפורסם "קידוש השם", איך הגרמנים התנכלו לראשונה בזקנם של היהודים, ודנו אותם בגזיזה, בשריפה, בקיצוץ ובתלישה.  היו עורכים מצוד אחרי בעלי זקנים בכל ערי פולין.  היו מקומות שיהודי שלא גזז זקנו נקנס במאה זהובים.  הוא מספר על הרב של ראווה.  השלטון פרסם צו לכל היהודים להתייצב בשוק לגזיזת שער קולקטיבית.  הרב היה מיודד עם הכומר הגרמני שם, שניסה להשתדל עבורו, ועקב זה קיבל נזיפה.  ראש הגסטאפו הוציא פסק דין שיוכל הרב לפדות זקנו תמורת מאה מלקות.  הרב הישיש הסכים, אך במכה העשרים התמוטט ואושפז בבית חולים.  גם התעללו בילדים בעלי פאות.

ש: מה לומר לחייל שמקבל פקודה לגזוז זקן?

ת: לא לגזוז גם אם יקבל מאה מכות וישב בבית הסוהר.

ש: אגב שמעתי שבחיילים חרדים עם זקן לא מתעללים...

ת: ב"ה.

ש: ומה צה"ל צריך לעשות?

ת: מה שאמר לפני שלוש שנים בערך ח"כ אורלב, שזו פקודה אנטי יהודית ובלתי חוקית בעליל, שמזכירה ימים אפלים באירופה שבהם נדרשו יהודים לגלח זקנם.  הוא קרא לחיילים להימנע מגילוח זקנם וקרא לרמטכ"ל להעביר מתפקידו את המפקד שהורה על גילוח זקן כי אין הוא ראוי יותר לפקד על חיילים שומרי תורה ומצוות.

ש: בסיכום?

ת: מאמינים בצה"ל.