מפלגה נגררת או מפלגה מנהגת

הרב שלמה אבינר


אשרינו שזכינו לאתחלתא דגאולה, אבל זו גם עקבתא דמשיחא, אור וחושך משמשים בערבוביא. אחת מתופעות החושך היא "פני הדור כפני הכלב" (סוטה מט, ב).

פירוש: הכלב רץ לפני בעליו, ונראה כאילו הוא מוביל, אבל באמת הוא כל הזמן מביט אחורה לאן בעליו פונה, ועל פי זה הוא מכוון את צעדיו.  כך מנהגי הדור במקום להנהיג את הדור ולהצעיד אותו קדימה, מביטים כל הזמן אל העם, על פי סקרי דעת קהל, ועל פיהם קובעים את המדיניות שלהם כדי להחניף להם.

בגלל זה נלקחה הנהיגות מהבכורים, כיון שנשארו פסיביים, כאשר העם רקד לעגל.  הם בעצמם לא חטאו, אבל שבט לוי  הוא שנענה לקריאה מי לד' אליי, לכן זכה להיות ההנהגה הרוחנית לדורות.

יותר מאוחר פינחס הוא שהחזיר את השלום והציל את עם ישראל, לא על ידי חנופה, לא על ידי הכלה, לא על ידי סימפטיה, לא על ידי הבנה, אלא על ידי אמת, על ידי אומץ, על ידי יזמה, על ידי הנהגה.  ודאי שהוא כהן, מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.  אבל כותב הרב שמשון רפאל הירש, כהן צריך לזכור שהוא גם לוי.  דווקא המאבק נגד אויבי הטוב והאמת, הוא שמביא את השלום.  הנני נותן לו את בריתי שלום.

זה אותו ספר מסילת ישרים שמדבר בפרק טו על מאבק למען כבוד ד' בלי פשרות, ובסוף אותו פרק על אהבה האין סופית.

או כפי שכותב מרן הרב קוק: "אנו מתירים להתפלל עם העבריינים" – אך לא להתחשב עם דעותיהם העברייניות (אגרת תקמא).

יש, לצערנו, הרבה דעות עבריינות לגבי המשפחה, הגיור, הרבנות הראשית, השבת, הכותל, החינוך בצה"ל והחינוך בכלל.  ועל כל אלה אנו אומרים: בואו נחדש את המלוכה, מלוכה של מפלגה אמיתית, מפלגה נורמלית.

לא "עסקנים נמוגים ודלי מעש הבוסים בטיט חוצות של רעיונות קטנים, שיש בהם מיני מסחרים חומרים ורוחניים", כהגדרת מרן הרב קוק (אורות, למהלך האידיאות, ה) – אלא מנהיגים, שימשכו את אומתנו היקרה והקדושה להיות "עם נורמלי בארצנו".