מפלגת מכבי אש

הרב שלמה אבינר

 

מעשה בבית שעולה באש, אנשים עסוקים להציל חפצים זוטרים ומפקירים את הבית ללהבות.  משל למה הדבר דומה, למפלגות היקרות של הכנסת היקרה שלנו שעסוקות בזוטות, - במקרה הטוב בעניינים פוליטיים, חברתיים, כלכליים, בטחוניים, ובמקרה הגרוע במשרות, בכבוד, ובכספים – ולא שמים לב שהמדינה עולה באש.

האש הזאת מתפשטת מן המערב, ממלכת התהו, ממלכת האין, ממלכת האינטרנט, ממלכת ביטול כל הערכים.  אין הבדל בין עם לעם.  הטוען שעם ישראל מיוחד מיד יואשם בגזענות.  אין הבדל בין איש לאשה, הטוען שמשפחה זו איש ואשה וילד, מיד יואשם בהומופוביה ובפרימיטיביות.

טרוריזם אינטלקטואלי זה הוא אלימות מרופדת בסופיסטיקה בצורה מאוד מחוכמת.

מלכות הריק משטלתת היא ומלאה עוצמה.  היא מפיצה ספקנות נהיליסטית אלגנטית של כן ולא ואולי, וכך עסוקה בהרס שיטתי של כל דבר שאי אפשר לראות ולמשש: אין אלהים, אין נשמה, אין תורה, יש הנאה, הון, שלטון, השגיות, כבוד, קרירה.

המפלגות שלנו עסוקות בהרבה דברים זניחים.  אנו זקוקים למפלגה שתעסוק בעיקר: חובתו של האדם בעולמו, גם האדם היהודי, גם האדם הגוי, חובתה של מדינתנו בעולמה.

אנו נצליח.  החושך בעצמו ידרוש את האור. אבל אין לנו לשבת בטלנים כאיש נדהם.  עלינו לשנס מתנים כדי להיות עם נורמלי בארצנו.