מים חמים בשבת

 הרב שלמה אבינר


 

שאלה: כיצד אפשר להשיג מים חמים בשבת?

 

תשובה: יש כמה שיטות:

1.      דוד שמש - השמש מחממת צנורות שחורים שמחממים את המים הקרים שנכנסים כאשר יוצאים החמים.  זה נקרא תולדות החמה, שהוא איסור דרבנן, אך יש להתיר מדין פסיק רישא דניחא ליה באיסור דרבנן (שמירת שבת כהלכתה יד יא.  שו"ת שאילת שלמה א קסא-קסב).

 

2.      מיכל אגירה - מחממים מים בעזרת חשמל לפני שבת, ובשבת הוא מנותק מכניסת המים הקרים, המים החמים יוצאים למטה מכח הכבידה, ואויר נכנס למעלה (שו"ת שאילת שלמה שם).

 

3.      טרמוסטט - דוד חשמל, עם טרמסוטט שמגביל ל-40 מעלות. החשמל מכובה בשבת, והמים הקרים שנכנסים בשבת, לא מתחממים מעבר ל-40 מעלות על ידי המים החמים, כלומד אין יד סולדת.  אמנם הטרמוסטט עלול להיות מופעל אבל זה גרמא בפסיק רישא (עיין שבת קכ ב בענין נר שעל גבי הטבלא ובמאמר של הגר"י נויוירט הבוילר והטרמוסטט בקובץ תושבע"פ כרך ט.  שו"ת שאילת שלמה שם).

 

4.      דוד עם שכבת מים קרים - דוד חשמל, מכובה, שמשכו ממנו הרבה מים ביום ששי, שליש אם זה דוד עומד, חצי אם זה דוד שוכב, כך שלמטה יש שכבת מים קרים, בהם נכנסים המים הקרים החדשים ולא מתחממים (שו"ת שאילת שלמה שם).

 

5.      ברז חשמלי אוטומטי - כל כמה זמן ברז חשמלי המופעל על ידי שעון שבת נפתח אוטומטית ומזרים כמות מסויימת.  כמובן הכמות מוגבלת וגם עלול להיות בזבוז מים.

 

6.      מאיץ חום חיצוני ESB - דוד צריכה גדול ללא גוף חימום מחובר על ידי סירקולציה לדוד קטן עם גוף חימום וטרמוסטט.  יש מתירים בסוברם שהדוד הגדול הוא כלי שני (הרב יעקב יוסף זצ"ל.  הרב דב ליאור ילחט"א) ויש אוסרים בסוברם ששניהם נחשבים כלי אחד (הרב ישראל רוזן) (אמונת עתיך 105).

 

7.      מחליף חום קיטור-מים - דוד חימום של הקיטור העובר דרך מערכת סגורה דרך סלילים לתוך דוד הצריכה.  אסור כי הקיטור נחשב כמו אש ואז דוד הצריכה הוא כלי ראשון, כמובן מתאים למערכות גדולות ביום חול.

 

8.      מחליף חום מים-מים - כנ"ל אך מדוד החימום יוצאים צינורות מים לדוד הצריכה או להיפך צינורות מים מדוד הצריכה לדוד החימום.  במקרה שיש סחרור מי צריכה, אסור כי הם נכנסים לדוד העומד על האש והם כלי ראשון וזזה דומה לסילון של צונן שהעבירו לתוך חמי טבריה (שבת לח ב) או לESB הנ"ל.  אבל בסחרור מי חימום, אפשר להחשיב דוד הצריכה ככלי שני ולהתיר (עי' שו"ע יו"ד צב ו הגה.  שו"ת שאילת שלמה א קסב).  וכנ"ל זה למערכות גדולות.

 

וקראת לשבת עונג.