אורטודוקס חברתי - Social Orthodox

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה: מה יחסנו למה שנקרא ביהדות אמריקה "אורטודוקס חברתי"?

תשובה: בסקר התברר שלרבע מהאורטודוקסיה המודרנית שם, אין אמונה שלמה, והם שומרים מצוות לא מתוך אמונה, אלא מתוך שייכות לקהילה.  העיקר אינו מה שאדם מאמין אלא מה שהוא עושה.  בית כנסת הוא לא רק מרכז רוחני אלא גם מרכז קהילתי.  הם שומרים מצוות כדין ודת אך אין זה בגלל שמצווים, אלא מפני שהמצוות שומרות על עם ישראל.  אך כיון שהמצוה בנויה על החברה היא גם יכולה להשתנות.

אין זו גישה נכונה, 'שמע' קדמה ל'והיה אם שמוע', שיקבל אדם עול מלכות שמים תחילה, ואחר כך יקבל עול מצוות (משנה ברכות ב ב).  התורה אינה רק מעשים אלא מצוות מתוך אמונה.  בעצם, זרם זה לא צריך להיקרא אורטודוקסיה, כלומר דעה נכונה אלא אוטופרקסיה, כלומר מעשה נכון.

בלי אמונה, סוף המצוה ליפול.  ואם היא רק חברתית, סופה להשתנות עם שינוי החברה, כפי שבאמת קורה.

חכמים שללו את הביטויים של עמי-הארץ שמכנים את ארון הקודש בשם ארון סתם, ואת בית הכנסת בשם בית עם.  ודאי זה הבית אליו מגיע העם, אך ביסודו הוא בית כנסת בו מתכנסים, מתכנסים לעבודת ד'.

דת חברתית היא דת בלי נשמה.  וכבר כתב מרן הרב קוק שזה כמו אדם שמשלם מס של מעשים כאשר לבו במקום אחר.  אבל "רחמנא לבא בעי" (סנהדרין קו ב) (מאמרי הראיה 42).