פנה לנציב קבילות החיילים

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה: אני מתלבט אם לפנות לנקח"ל, נציב קבילות החיילים.  לפעמים אני חש פגוע ביחס לזכויותי בתחום היהדות, כגון כשרות, תפילות, צניעות.  מצאתי בגוגל את כל הפרטים כיצד להגיש קבילה.  מאידך, אולי זה אנוכי לדאוג לעצמי, הרי התגייסתי לצה"ל בשביל עם ישראל ולא בשבילי, ואולי יש טעם לפגם לדאוג לעצמי.  ובעיקר, אני אוהב את צה"ל, אהבת נפש עד לכדי למסירות נפש, וכיצד אגיש תלונה נגד אוהבי?

תשובה: דווקא מפני שאתה אוהב, עליך להגיש קבילה, כי "את אשר יאהב יוכיח".  אהבה כוללת רצון שהאהוב יתעלה וישתפר.  מצות תוכחה אינה מתוך שנאה אלא אדרבה מתוך אהבה.  זה רצף הפסוקים: "לא תשנא את אחיך בלבבך.  הוכח תוכיח את עמיתיך... ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט).

גם בין בני זוג, הכרחי שתהיה ביקורת הדדית, אם לא, המערכת הזוגית נשחקת לאיטה.  העיקר הוא להוכיח מתוך אהבה וידידות.

יש אפילו מצות תוכחה של בן לאביו ותלמיד לרבו, כמובן מתוך כבוד ולא מתוך התנשאות.

וכי אפשר להתעלם מכך ש"אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"?  אנחנו רק בני אדם, וגם צה"ל מורכב מבני אדם.  אדרבה, שם יותר עלולים לחטוא.  כי כל מערכת עלולה להסתאב וקל וחומר צה"ל, שעוסק בלית ברירה בדברים קשים.  לכן דווקא ביחס לצבא, נכתב: והיה מחניך קדוש, כפי שמסביר רבי אברהם אבן עזרא.

אכן, התלונה היא לא רק לרווחתך האישית, לא רק למען קיום המצוות האישיות שלך - שגם זה חשוב מאוד - אלא למען צה"ל, למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, למען והיה מחניך קדוש, ומתוך כך שמירה על בטחון ישראל.

הרי אמרנו, אף אחד אינו שלם.  העיקר שיעמוד על המשמר ויתקן, כדברי מרן הרב קוק: "האדם לא נברא גם כן באופן כזה שלא יחטא כולו, כי אם שיזהר מן החטא, ואם ישגה ויחטא שוב" (אגרות הראיה א פה).

וייאמר לזכותו של צבאנו הקדוש, שנציב תלונות החיילים, אינו סתם מחווה בעלמא, אלא משרד שקיים כבר 45 שנה ופועל בנאמנות רבה וברצינות גדולה, וכל קבילה שמוגשת, מקבלת מענה תוך כמה ימים, והדברים באים לידי תיקון.  אשרינו.

עיין באתר כיצד לפנות.  אך אתה גם יכול לפנות באורח חופשי בדוא"ל

nakhal@mod.gov.il

כמובן באופן אמיתי, עניני ומכובד. ככל שתרבה לפנות, כן ייטיב לצבאנו.
וכל הכבוד לצה"ל.