מי קודם - אדם או בעל חיים

הרב שלמה אבינר

 

ש: מצאתי גור חתול מסכן עזוב, ריחמתי עליו והכנסתי אותו לביתנו.  הבעיה היא שזה מאוד מפריע לאימי ולאחותי והן רוצות שאוציא אותו.  אך לי זה נראה אכזרי.  מה עליי לעשות?

ת: אשריך שהנך מרחם על בעלי חיים, כמו שכתוב "ורחמיו על כל מעשיו".  אבל, קודם יש לרחם על  בני אדם.  מרן הרב קוק כותב שיש להיות מוסרי לפי הסדר ולא לדלג.  קודם, על האדם למלא חובותיו כלפי משפחתו, להטיב להם, לעזור להם, להתחשב בהם.  אחרי שהוא גמר כל חסד אפשרי כלפי משפחתו ואף אחד לא חסר כלום, אז יעבור לעשיית חסד לעם ישראל.  וכאשר לא יישאר בעם ישראל אדם מסכן ורעב וסובל, אז יתחיל לעשות חסד לכל המין האנושי, שגם אותם אנו אוהבים.  ולבסוף, כאשר לא יישאר על פני כדור הארץ אדם הזקוק למשהו, יבוא תורם של בעלי חיים להטיב להם (עין איה, מעשר שני ה יא).

נמצאנו למדים, שאם חתול מפריע למשפחתך, משפחתך קודמת.  ואף אם מפריע לשכנים, אז בתור בני אדם, הם קודמים.

ויש לדעת שיש יותר מדי חתולים במדינת ישראל, והרשויות כל הזמן מחפשות דרכים כדי לצמצם את מספרם.  אמנם החתולים עושים לנו טובה גדולה, ובזכותם כמעט אין עכברים ונחשים בארצנו.  אבל כל דבר טוב, הקיצוניות מזיקתו.  לכן, אין ענין לעשות פעולות למען הגדל מספר החתולים בארץ.

זאת ועוד, אם באנו לרחם על בעלי חיים, יש לדעת שהחתול הוא הטורף הכי גדול בעולם.  הוא לא רק טורף עכברים ונחשים, אלא גם יונקים קטנים כמו ארנבים וכן ציפורים.  וזאת, לא רק חתולי בר אלא גם חתולי בית. 

ראה: ויקיפדיה ערך חתול הבית כטורף -

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A3

אז למה שנעדיף את החתול על הציפורים?!  גם הם בעלי חיים!

החתול נראה חמוד ותמים, אך אמת אין זה כך.  זה נקרא אפקט במבי (ראה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98_%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%99. (  כלומר לבעל חיים שנראה חמוד, סולחים על הכל.  כדי לסמן מספר, בארצות הברית החתולים טורפים כל שנה 25 מיליארד ציפורים ויונקים.  הוא הוא הרוצח הכי חמוד בעולם.