אל תתן כספך לגנבים ולרוחצים

אל תיסע לאומן

 הרב שלמה אבינר

 

אין ספק שרבי נחמן היה אדם גדול, ואין ספק שקברו שייך להגדרת קברי צדיקים.  הלואי וקברו היה בארץ ישראל, אך לצערנו הוא נמצא במקום בו נשדדו ונרצחו יהודים בשואה, באוקראינה בכלל ובאומן בפרט.  לכן אל תתן כספך לגנבים ולרוצחים, אל תיסע לאומן.

באוקריינה היו לפני השואה 2.7 מיליון יהודים, מתוכם נרצחו 1.5 מיליון, חלקם בשיתוף פעולה של אוקראינים.  היום על פי דיווח של הליגה נגד השמצה, 38% של האוקראינים הם אנטישמים, כלומר 14 מיליון.  וכן 48% סוברים שהיהודים מדברים יותר מדי על מה שקרה להם בשואה.

באומן עצמה, בזמן השואה, שוטרים אוקראינים נהגו להיכנס לגטו היהודי ולבצע שם מעשי התעללות ושוד.  בין שתי המלחמות, תושבי העיר עשו לנו פוגרומים רבים, והאוכלוסיה ירדה מ-18 אלף ל-15 אלף.  לא נאצים, - אוקראינים!

הפולנים והאוקראינים שדדו רכוש עצום מהיהודים ולא ראו עניין להחזיר.  רק לפני כמה שנים, פולניה הודיעה שתחזיר כ-15% מן הרכוש שנשדד, עם הדגשה שלא הם שדדו אלא הנאצים.  מעניין מאוד.  עד היום מתנהלים משפטים נגד גויים שם שגרים בבתים גזולים של יהודים.  וכי הגויים האלה נאצים?!

כמובן גם באוקראינה היו גויים חסידי אומות העולם שהצילו יהודים.  ד' ישלם להם שכרם.  אך הם בודדים.

ואתה רוצה לנסוע לשם ולפרנס אותם?!

אז מה תעשה במקום?  פשוט מאוד!

א.      למד כתבי רבי נחמן.  איפה שלומדים דבריו, שם הוא.  זה מזכיר שבאחת השנים תלמידיו של הג"ר שמואל הלוי וואזנר, מח"ס שו"ת שבט הלוי, בישיבת חכמי לובלין העלו רעיון לערוך שבת התייחדות באתרא קדישא מירון, כפי הנהוג בהרבה מקומות, והיתה ציפייה דרוכה של התלמידים כיצד יגיב הג"ר וואזנר על הצעה שכזו, האם אכן יסכים לכך לראשונה באופן נדיר או שמא יתנגד לכך.  לאחר שהגיעו אליו בשנית לשמוע את תשובתו בדבר, נענה ואמר: "השייכות שלי עם רשב"י היא רק גמרא כאן על השולחן!  לי אין צורך לנסוע עד מירון בשביל להרגיש שייכות עם רשב"י"!  וכך באחת ירדה ההצעה מסדר היום (רב רבנן עמ' רסא-רסב).

ב.      תן כסף לצדקה לעניים.  כידוע צדקה תציל ממות (משלי י ב). מסופר על בתו של רבי עקיבא שנגזר עליה למות ביום חתונתה, ובכל זאת התחתנה ולא מתה. בבוקר שלמחרת החתונה, כשמשכה את הסיכה מהחור בקיר בו הייתה נעוצה בליל אמש, נמשך אחריה נחש מת דקור בעינו. שאל אותהּ רבי עקיבא: "איזו מצווה עשית?”. השיבה: "בחתונה עמד עני בדלת, איש לא שם לב אליו, קמתי ונתתי לו את מנת האוכל שלי”. אמר רבי עקיבא: "מצווה עשית!”, ועל זה דרש: "וצדקה תציל ממוות" (שבת קנו ב).  זה דבר מוסכם על כל החכמים מכל הדורות. גם רבי נחמן מסכים, כמובן.  במיוחד צדקה לניצולי שואה, שהם בארץ כ-20 אלף, אשר חלק גדול מהם הם חסרי מזון, תרופות וחימום.  בודאי, גם לזה יסכים רבי נחמן.

כמובן הדברים אמורים לא רק על נסיעה לאומן, אלא גם על כל הטיולים לפולין, טיולים למחנות השמדה, "טיולי שורשים".

קצת שכל.  קצת יושר.  קצת לב טוב.