מסורבות גט

 שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: לצערנו יש מסורבות גט שסובלות מאוד, ולכן כל הזמן מופיעות הצעות שונות איך לפתור...

ת: יש גם גברים מסורבי גט, ובמספר יותר גדול.  כמובן, אין זה פותר את בעיית המסורבות, אך יש להיות איש אמת.  יתר על כן, יש לדעת שגם אלה וגם אלה הם מיעוט קטן, ושרוב הבעיות נפתרות.  כמובן, אין זה פותר אותנו מלמצוא פתרון.

ש: לכן מידי פעם, תלמידי חכמים מעלים פתרונות...

ת: ידוע, אך הם לא יותר חכמים מבתי דין רבנים שצברו נסיון רב ועוסקים בזה יומם ולילה במסירות גדולה מאוד.  אין צורך בבתי דין פרטיים שממציאים המצאות, כאילו הם הראשונים שחשבו על כך.

ש: למה בעצם יש בעיה?

ת: כפיית גט: גט מעושה אינו תקף.  גם הסכם קדם-נישואים הוא סוג של כפיית גט.

ש: שמעתי שיש תקנת גאונים שאפשר לכפות גט על הבעל אם האשה טוענת שבעלה מאוס עליה.

ת: לא נראה.  כמעט כל הראשונים אחרי הרי"ף אמרו שהתקנה לא חלה.  חלקם סברו שאחרי חתימת התלמוד אין לגאונים סמכות כזו.  וחלקם סברו, שגם אם תקנה זו חלה בזמנה, המציאות השתנתה כי נשים רבות משתמשות בה לרעה, ובסוף זה מרבה ממזרים בישראל.  וכן נפסק בשולחן ערוך.

ש: גם בימינו בתי דין פוסקים לפעמים על פי הטענת מאוס עליי?

ת: נכון, אבל זה רק בטענה מבוררת, כלומר נתמכת על ידי עדים נאמנים, וגם אז אין כופים, אלא מחייבים מזונות.  ועיין שו"ת דעת כהן למרן הרב קוק.

ש: נאמר שגם אם תקנת הגאונים לא תקפה באופן גורף, הרי הרבנות הראשית שלנו יכולה לתקן תקנה כזאת.

ת: אנו לא במדרגה כזו לתקן תקנות.

ש: ובסיכום, מה הפתרון?

ת: ודאי להפעיל לחץ על הבעל – וכן על האשה במקרה של מסורב גט – אבל הכל על פי גדרי ההלכה המקובלים.