הרהורים לחודש אלול:

תקלת עלוני שבת

 הרב שלמה אבינר

 

 לו היו חז"ל חיים בימינו ודאי היו אוסרים חלק גדול של עלוני שבת.  וזאת למה?!  הרי יש גם דברי תורה!

סיבה ראשונה.  הרוב אינו דברי תורה, אלא פירסומות ומאמרים העוסקים בפוליטיקה, חדשות מגזר, זוגיות ועוד.  כלומר עיתון ככל עיתון.  הרי בית הכנסת הוא מקום קדוש, שאסור לעסוק בו בענייני חול, כולל קריאת עיתונים.

סיבה שניה.  תפילה היא כדי להתפלל, לא כדי לפטפט ולא כדי לקרוא עיתון, אפילו לא ללמוד תורה, קל וחומר לא לקרוא חול.

סיבה שלישית.  רוב דברי התורה המועטים שיש שם הינם מאוד שטחיים ופופוליסטיים.  דורנו הוא דור גדול, הוא דור מעמיק, ששואף לדברים עמוקים.

סיבה רביעית.  הפירסומת מלאה עבירות, כגון שידול לטיול בחוץ לארץ, או תמונות של נשים, ואפילו נשים לא צנועות.

שמא תאמר, זה מה שהציבור אוהב: עלוני שבת תורניים ממש ובלתי רדודים הוא לא יקרא!  וכך הוא בכל זאת מקבל קצת מזון רוחני.  זה כך או שום דבר!

לא נכון.  עובדה שיש הרבה עלונים חרדים, שהכל דברי תורה ממש, עמוקים ורציניים, ויחד עם זה כתובים בצורה מעניינת, ובלי פירסומות, ודאי בלי פירסומות אסורות, ועובדה היא שהציבור הכללי נהנה מאוד בקריאתם.  כמובן, לא בכל החרדים צודקים, אבל בזה הם צודקים.

מסקנה: רק עלונים כשרים.  כמה הם מתוקים!