התפלל ביום כיפור בקיבוץ חילוני 

 הרב שלמה אבינר

 

אתה נקרא להשתתף בתפילת יום הכיפורים בקיבוץ חילוני או במושב חילוני.

קודם כל, אין דבר כזה יהודי חילוני, או קיבוץ חילוני או מושב חילוני.  זו סתם שגרת לשון.  כל יהודי הוא קדוש, יש לו נשמה קדושה, יש לו סגולה ישראלית, ועליו נאמר "בנים אתם לד' אלהיכם" – אפילו אינו נוהג מנהג בנים (קידושין לו).  הוא חילוני מבחוץ וקדוש מבפנים (עיין אגרות הראיה, אגרת תקנה).  אל תטעה למראית העין.  לכן אין לומר יהודי חילוני, אלא יהודי שיש לו עדיין עיכובים בשלימות קיום תורה ומצוות.

שנית, אנו עם אחד, במיוחד בארץ ישראל. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.  לכן, כל אדם מישראל, צריך לתת לאחרים מה שיש לו ואין לזולתו.  אם אתה יודע להתפלל ביום הכיפורים, תן מתנה רוחנית זאת לאחרים.  ואל תדאג, גם אתה תקבל מהם מתנה רוחנית שאין לך.

ב"ה, כבר כעשר שנים, ארגון "פנים אל פנים", שולח מניינים של יהודים יראי שמים + רב + ספר תורה + כיפות + מחזורים + מזון לסעודה מפסקת, וגם זוכה בעזרת המועצות הדתיות האזוריות.  ב"ה כבר נכללים בתוכנית קדושה זו שבעים קבוצים ומושבים. 

אם רצונך להצטרף, פנה למיכאל, רכז הפעילים לתפילה בקיבוצים 052-358-0536.

אם ברצונך לתרום כסף, פנה למשרדי פנים אל פנים 02-651-7653.

אם רצונך לדעת פרטים נוספים: panimelpanim.org/st.

ובזכות זאת, ד' יברך אותך בשנה טובה.