מה דיני לשון הרע בתקופת בחירות ?

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: מה דיני לשון הרע בתקופת בחירות?

תשובה: רגיל.  התורה אינה בטלה בתקופת בחירות.  או בשפה המודרנית: היא עדיין רלוונטית ועוד יותר.

ולמה עוד יותר?  כי מי שמדבר לשון הרע על אדם בנוכחות אדם אחר, יש לו עוון אחד.  אבל מי שמתבטא בתקשורת וזה מגיע למיליון אנשים, יש לו מיליון עוונות.  ואם הוא מדבר על מפלגה שמייצגת מיליון אנשים, יש לו מיליון עוונות.  ואם הוא מדבר על מפלגה המונה מיליון אנשים כאשר מיליון אנשים שומעים, יש לו אלף מיליארד עוונות (חפץ חיים הלכות לשון הרע ב א.  ועיין פלא יועץ סוף ערך סוד).

איסור לשון הרע אינו רק כלפי הפרט וחייו הפרטיים, אלא גם על הכלל.  עיין דברי הגאון מווילנא בספר אמונה והשגחה.  עיין דברי הנצי"ב מוולוז'ין בפתיחת פירושו על התורה העמק דבר, שזה מה שהחריב בית שני: שנאה אידיאולוגית, שנאה מפלגתית.

אסור לדבר לשון הרע.  מותר לעסוק במלחמת דעות, מותר לא להסכים עם שיטת הזולת, מותר לטעון שדבריי יותר הגיוניים וששלך פחות הגיוניים, מותר לברר מה טוב לאומה ומה פחות טוב לאומה.  טוב מאוד. זו מלחמת דעות, אבל לא מלחמת לבבות!  זה חמור מכל חמור.

אבל יש לנו בשורה טובה.  העם היושב בציון אינו אוהב לשמוע לשון הרע.  וכבר היו מקרים שאנשים שתיכננו להצביע בעד מפלגה א, כאשר שמעו שאנשי מפלגה זו דיברו לשון הרע על מפלגה ב, אז הטילו פתק הפגנתי בקלפי דווקא עבור אותה מפלגה ב, שדיברו עליה לשון הרע.

זה מזכיר מה שכתוב בספר חובות הלבבות (שער הזכירה ז), וכן בספר הזוהר, שאם אדם א מדבר לשון הרע על אדם ב, אז זכויותיו של אדם א עוברות לאדם ב.  לכן אם מפלגה א מדברת לשון הרע על מפלגה ב, מגיע שבוחרי מפלגה א יעברו למפלגה ב.

ושלום על ישראל.

 

ראה כאן:

http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=8716&cat_id=4071