גיוס בנות - נעבור גם את זה

הרב שלמה אבינר

[ראיון בתקשורת]

 

ש: צה"ל מדווחים שבקרוב מחצית הבנות הדתיות יתגייסו.  מה אתה אומר על זה?

ת: קודם כל, התברר פעמים רבות בעבר שהמספרים האלה אינם אמיתיים.  אלא הם מבטאים את השאיפה שלהם.  נאמני תורה ועבודה, שהם דווקא בעד גיוס בנות  בתנאים מסויימים, עשו מחקרים ואמרו שהמספרים לא נכונים.  כל הזמן משנים את שיטות המדידה.   לכן צריך לבדוק אם המספרים לא מזוייפים.  אסור לרמות, וקל וחומר בצבא.

לגופו של ענין, יש התקדמות.  בהתחלה הבנות המתגייסות לא למדו באולפנות, ועכשיו אותן הבנות שלא כל כך יראות שמים ומתגייסות לומדות באולפנות.

ש: אז אתה בעד גיוס בנות דתיות?

ת: הפוך.  אבל עכשיו הבנות שממילא היו מתגייסות לומדות באולפנות.

ש: מה הבעיה עם גיוס בנות?

ת: יש שתי בעיות עיקריות: א.    העירבוב בין הבנים והבנות אינו צנוע.  יש הפרדה בבית ספר, באולפנות וכו', וקל וחומר אי אפשר שיהיה עירבוב בצבא.  ב. זה פוגע בעוצמתו של צה"ל.  הצבא שלנו לא צבא ייצוגי אלא הוא פיקוח נפש של העם והארץ.

ש: למה אתה חושב שבנות בצבא פוגעות בעוצמתו של צה"ל?

ת: אני לא חושב את זה, אלא יש קצינים המעיזים לומר את זה בפה מלא.  ויש קצינים שלא מעיזים לומר במלא הפה כי בצבא סותמים את הפה, אז  הם אומרים בשקט או בעילום שם.  יש גם מחקרים רבים על זה בעולם ובארץ.  בנות לא בנויות לזה. 

ש: יש מקומות בשירות לאומי שהם לא צנועים, והצבא אומר שהם ישמרו על הצרכים דתיים של הבנות.

ת: נכון.  גם אסור לעשות שירות לאומי במקומות האלו.  אבל אסור לבת לשרת בכל מקום בצה"ל.

ש: אבל כתוב במשנה "מלחמת מצוה, הכל יוצאין, אפלו חתן מחדרו וכלה מחפתה"?

ת: נכון.  זה גם מובא ברמב"ם.  אבל הרדב"ז מסביר שנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהם.  כידוע צה"ל צועד על קיבתו.  אבל אז לא היה חיל אספקה.  ויש לדייק שהנשים היו מספקות לבעליהם ולא לחיילים האחרים.  היום אין צורך בזה כי יש חיל אספקה.  בזמנו שאלו את רבנו הרב צבי יהודה: אז איך נשים מחזקות את האומה?  רבנו אמר: על ידי שירות לאומית.

ש: ובסיכום?

ת: אני אופטימי.  עברנו הרבה דברים קשים בעבר ונעבור גם את זה.

ש: כלומר, זו גזירה.  אתה אומר: עברנו את פרעה, נעבור גם את זה?!

ת: למה אתה שם מילים בפי?  למה אתה מדבר בסופרלטיבים?  רק אמרתי שזה דבר שצריך תיקון והוא יתוקן בעתיד.