המדינה הזאת קודש היא

 הרב שלמה אבינר

 

המדינה הזאת עם בעיותיה

המדינה הזאת, עם כל סוגי יהודיה

קודש היא.

כי קודש מהו?  משיכה כלפי מעלה

כלפי הנצחי, כלפי האידיאל, כלפי המוחלט.

אמנם אם תשאל יהודי המכונה חילוני,

הוא יאמר לך: הקודש לא לי הוא, לא לי.

אני אין עסקי אלא בחול

בבנין הארץ ובצבא

באכילה בשתיה

בהנאה ובמנוחה

בפוליטיקה ובחברה

ואין לי עסק עם התורה והתפילה

עם השבת והכשרות

עם הציצית והצניעות

עם התפילין וההתלהבות.

אם כן, ידידי, שאלה אחת אשאלך

נשמה יש לך?  או רק גוף.

-          ודאי נשמה יש לי, יש.

לעם היושב בציון, נשמה יש או רק גוף?

-          ודאי נשמה יש לו, יש.

אם כן אתה אידיאליסט

גם אם אינך מודע לכך

גם אם זה חבוי בתת-מודע שלך.

וכן העם שלנו בארצנו

הוא אידיאליסט

גם אם לא יודה בכך.

ואם כן הוא אחוז בקודש

כי לגור בארץ זה קודש

כי לבנות את הארץ זה קודש

כי ללכת לצבא זה קודש

זה קודש סמוי, זה קודש נסתר,

זה קודש מסתתר, זה קודש מצטנע

אבל זה קודש.

והקודש הזה ילך ויתגלה

ילך ויוכר.

דע את עצמך, עמי

דע את תוכן ישותך הפנימית.

דע כי לא חול אתה

אלא קודש בתוך חול

קודש מאיר חול

קודש מחיה חול

מחיה צבא

מחיה מדינה

אכן העם הזה היושב בציון,

קודש הוא.