עד כה כולם הבינו שצריך להיות עם אחד

הרב שלמה אבינר

[ראיון בתקשורת]

 

ש: מה דעת הרב על ההצעה החדשה של חוק הגיור במתן סמכות לכל רב קהילה לגייר?

ת: זה לא רעיון טוב.  אין לעשות הפרת של חוק הגיור הנוכחי.  אם עושים כן, יווצרו אנשים שלפי קהילה א' הם יהודים ולפי קהילה ב' הם גויים.  צריך עם אחד!  ארץ אחת!  צבא אחד!  גיור אחד! 

ש: זה לא כן בכל מקרה עם הגיורים של רפורמים וקונסרבטיבים?

ת: לא.  היום הכל מדוייק.  אנחנו יודעים מי יהודי ומי לא יהודי.  זה יביא קטסטרופה.  אנחנו עם אחד.  אנחנו לא תמיד מסכימים אבל אנחנו עם אחד.  אם לא כן, זה יהיה אסון.  נצטרך לנהל ספרי יוחסין באורח חוקי באמריקה, וכל אדם שיטען שהוא יהודי למטרת נישואים או לכל מטרה אחרת, יבדקו האם אכן כן הוא או לא.  

ש: אבל האם אנחנו לא רוצים לפתוח את היהדות לאחרים?

ת: בכל הדורות פתחנו יהדות לאחרים, אבל צריך סמכות אחת להחליט מיהו יהודי ומי לא יהודי.  בזמנו, בן גוריון שאל עשרות אנשי רוח מיהו יהודי, וכולם אמרו  שזה יהודי על פי ההלכה, או אמא יהודיה או גיור כהלכה.  עד עכשיו דתיים וחילוניים הבינו שחייבת  להיות אחדות בעם.  וכך היה הקונסנסוס בלי נכתב עד כה לגבי הסוגיא "מיהו יהודי", ובלי שום חקיקה, היה מובן מאיליו לכולם, שיהודי הוא מי שיהודי על פי הלכה.  כמובן לא הלכה קונסרבטיבית, ולא הלכה רפורמית, ולא הלכה פרטית, אלא הלכה של האורטודוקסים.

ש: הרב מדבר על גיורים עד כה גם בארץ?

ת: עד עכשיו הגיורים בארץ  היו בסדר.

ש: הרב סומך על הגיורים של הרב סתיו?

ת: זה לא העניין.  העניין הוא שצריך סמכות אחת להחליט מיהו יהודי, וזו הרבנות הראשית לישראל.

ש: רפורמים וקונסרבטיבים הם יהודים?

ת: מחציתם של הרפורמים הם יהודים ומחצית הם גויים, כי הם צאצאים של אמא גויה ואבא יהודי, שלא עברו שום גיור לא שלנו ואפילו  לא שלהם.  הבעיה הולכת ומעמיקה.

ש: אפשר לצרף רפורמי למנין?

ת: זה דבר משני.  זו לא הבעיה, הבעיה אחרת.

ש: ובכל זאת, אפשר?

ת: עזוב.  הבעיה היא אחדות האומה.

ש: מפלגת הבית היהודי לא הביעה עמדתה בחוק, והיא מייצגת את הציבור הדתי-לאומי.  מה דעתך?

ת: אני מאוד מעריך אותם אבל אני לא שייך למפלגה זו ולא עוקב אחרי אמירתם.

ש: אבל זו בעיה דתית והם מפלגה דתית?

ת: זו לא רק בעיה דתית אלא בעיה לאומית.

ש: אבל הרב מצביע להם.

ת: בבחירות הקודמת לא הצבעתי להם אלא למפלגת יחד.  יש הכרח במפלגה דתית-לאומית, שתחרוט על דגלה: "תחיית האומה בארצה על פי תורתה".   יש אג'נדה להפוך את הבית היהודי לליכוד ב.  לא צריך בשני ליכוד.

ש: בבית היהודי, הם רוצים להכניס ערבים והומואים למפלגה.

ת: הם צריכים להחליט מהי המפלגה.  אם רוצים להיות מפלגה של בני אדם, אז כל האנשים האלה הם בני אדם.  אבל אם הם רוצים מפלגה כפי התורה, צריך לנהל אותה לפי התורה.  צריך החלטה איזה מפלגה זו.

ש: אם הם מכניסים כל מיני אנשים, הם בית של גויים?

ת: לא אמרתי כן.  אמרתי שאם הם מפלגה כפי התורה, צריך לחרוט על דגלה שהם הולכים לפי התורה. 

ש: אז אסור להצביע להם?

ת: לא אמרתי את זה.  יש הרבה דתיים המצביעים להם ויש הרבה המצביעים לליכוד.  בבית היהודי, יש דברים על פי התורה ויש דברים שלא.  הם צריכים להחליט מהי המפלגה.