לך לצבא, לך לקצונה

הרב שלמה אבינר

 

ש: לאור הבעיות שנתגלו בזמן האחרון בצבא, ירדה לי המוטיבציה.  מה עושים?

ת: אתה לא הולך לצבא בשביל מוטיבציה, אלא בשביל רבונו של עולם ובשביל עם ישראל, כלומר זו מצוה.  יתר על כן, הסביר רבנו הרב צבי יהודה במאמרו "למצות הארץ", שנכתב בפרוץ מלחמת השחרור, שזו מצוה משולשת (לנתיבות ישראל א קיח).

א.      הצלת עם ישראל.  לא תעמוד על דם רעך.

ב.      הצלת ארץ ישראל.  מצות כיבוש הארץ.

ג.       קידוש השם.  ונקדשתי בתוך בני ישראל.

שמא תאמר: אלו אמיתיים ונכונים הם, אבל למה לא כתוב בפירוש: והיה כל איש ישראל מבן עשרים שנה ומעלה, ילך לצבא ישראל?  התשובה פשוטה: התורה לא ניתנה לטיפשים או למושחתים, אלא לחכמים  צדיקים, וחכם צדיק מבין מעצמו שיש מצוה  של צבא.  לומר לו, זה עלבון לשכל ולמידות הטובות.  דרך ארץ קדמה לתורה, כלומר בינה טבעית ומוסר טבעי.  למה לי קרא?  סברא היא!

אלא אדם שלא הולך לצבא, "לא סופרים אותו", לכן מפקד בני ישראל בהתחלת ספר במדבר הוא "כל יוצא צבא בישראל".

נכון שיש בעיות בצבא, בעיות של צניעות, אך אין זה פוטר מן המצוה.  אלא יש ללכת לצבא ולהתגבר על היצר הרע.  יש לדרוש בכל תוקף לא ללכת ליחידה מעורבת ולא לשרת עם בת, - כמו שיש לסרב לעשות כל עבירה אחרת.  גם בצה"ל יש להיזהר מעבירות, ועוד יותר מבכל מקום ,שנאמר: והיה מחניך קדוש.

נכון שבשנים האחרונות, המצב מאוד הסתבך, אבל ב"ה דווקא בזמן האחרון, עקב שרבנים רבים עוררו והרעישו, המצב השתפר, גם ברמה העקרונית וגם ברמה המעשית.

א.      ברמה העקרונית.  ריכוך הסגנון בתוכנית השירות המשותף שאין אידיאל שדווקא הכל יהיה מעורב, אלא שיש לכבד אמונתו של כל חייל.

ב.      ברמה המעשית.  שאי אפשר לכפות קצין לשרת ביחידה מעורבת.  גם בבה"ד אחד יש יותר צניעות.  כמובן אין זה מבטל את האסון הנורא שיש גדודים מעורבים.  ובודאי, יש עוד הרבה עבודה כדי לטהר את צבאנו.  אך בינתיים אין זה פוטר אותנו ממצוה גדולה זו.

גם בתחומים אחרים יש שיפור בצבאנו בזמן האחרון: יותר צבאיות, יותר אומץ, יותר אימונים רציניים כולל למילואים.  גם סילקו מכונים שנתנו הרצאות בצה"ל בנושאים בהם אין הסכמה באומה וכן בנושאים שמחלישים את צה"ל.  גם חוקרות שהתבררו שהיו קוראות לסרבנות, סולקו. ב"ה לאיטו צה"ל ילך וייטהר.  וכן מתרבים קצינים גבוהים שיש להם יחס חיובי מאוד  לצבאיות ולתורה.

לכן, לך לצבא בלב שלם ועשה שם מלאכתך נאמנה בעד עמנו וארצנו ואלהינו, ושמור את ההלכה מכל משמר, בעד עמנו וארצנו ואלהינו, וגם בעד צבאנו.

אם אתה יכול, עשה מצוה זו של צבא למהדרין, וחתום קבע לעוד שנים בתור קצין או בתפקיד אחר.  כמובן, אם חשקה נפשך ללמוד תורה, עדיף להיות קצין בתורה.  אך, אם לא, מה טוב ומה נעים להיות קצין בצבא.

חזק ואמץ.