ילדה יקרה, בחופש לימדי תורה

 הרב שלמה אבינר

 

 ילדה יקרה, בחופש לימדי תורה.  טיולים, בילויים עם חברות, עזרה לאמא, הכנות לשנה הבאה ללימודים – אבל כל יום לימוד תורה.

שמא תאמרי: אין לבת ללמוד תורה?  לא נכון.  נכון שאין לבת ללמוד גמרא, שולחן ערוך יורה דעה רמו ו הגה, אבל יש עוד מקצועות רבים בתורתנו הקדושה.

יש ללמוד אמונה.  רבנו הרב צבי יהודה היה אומר: אמונה אינה מצות עשה שהזמן גרמא.  כל יום לימדי ספרי מוסר וספרי אמונה.

וכן כתוב בשולחן ערוך שם שיש לבת ללמוד הלכה.  אם לא תלמדי הלכה, איך תדעי.  אמנם יתכן שתדעי מן הבית.  יתכן.  בכל זאת כדאי ללמוד.  אז כל יום לימדי תורה.

הרי חכמים אומרים שהיו לנו שישים רבוא נביאות.  מגילה יד.  ומצד שני אין נבואה שורה אלא על חכם עשיר גיבור ועניו.  ועיין שמונה פרקים פרק ז.  אם כן, כל הנביאות היו חכמות, מאוד חכמות.  אז הן למדו הרבה תורה.

גם אמותינו בדורות הקדמונים למדו חומש, תנ"ך, סידור תפילה, הלכה, מוסר ואמונה.  פעם, תלמיד חכם שלמד עשר שנים בישיבה ולימד עשר שנה חומש בתלמוד תורה, שאלני שאלה והשבתי לו.  שאלני: איפה זה כתוב?  עניתי לו: ספר "צאינה וראינה".  שאל: מה זה?  עניתי: ספר על פרשת השבוע, עם פירושים מדברי חז"ל ומדברי הראשונים, שנשים אשכנזיות היטב למדו והטיב ידעו, כתוב ביידיש.  כמובן, לי יש בעברית.  אמר לי: תביא לי.  הבאתי לו.  אמר: עשרים שנה אני לומד ומלמד חומש ולא ידעתי מה כתוב כאן. 

אם כן, את רואה, אמותינו היו חכמות.  אז, גם את, בכל יום לימדי תורה.

שמא תאמרי: אבל כל השנה אני לומדת בבית-הספר וזה משעמם, עכשיו אני בחופש.  והתשובה: אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ.  תבחרי, וכל יום לימדי שעה תורה.

תתארגנו יחד, ביקשו מאשה חכמה שתלמד אתכן.  כל יום שעה תורה.

וד' יברך אתכן.