פרי העץ או פרי האדמה

הרב שלמה אבינר


ש: מה עושים אם יש ספק אם פרי הוא פרי העץ או פרי האדמה, לגבי ברכה ולגבי ערלה?

ת: הדין מתהפך.  לגבי הברכה, יש לברך אדמה, כי גם על עץ יוצאים ידי חובה. ולגבי ערלה, יש להחמיר, כי אולי זה עץ.

ש: מה הכללים להבחין בין פרי עץ לירק?

ת: א. אם יש לזרוע כל שנה, זה ירק.

ב. אם השורש נשאר באדמה, אבל הגזע והענפים מתחלפים, זה גם ירק.

ג. אם השורש נשאר גם מעל פני האדמה, אבל הגזע והענפים מתחלפים, זה בכל זאת ירק.

ד. אם נשאר השורש והגזע, ורק הענפים נושרים ומתחלפים, זה בכל זאת ירק, וברכתו אדמה ואין להחמיר בערלה.

ה. אם השורש, הגזע והענפים נשארים משנה לשנה, ורק הפירות צומחים כל שנה, זה עץ לכל הדעות.

ו. אך אם זה עץ נמוך, פחות משלושה טפחים, 24 ס"מ, זו מחלוקת, המשנה ברורה אומר שזה אדמה (שו"ע או"ח רג סק"ג), והגר"מ פיינשטיין אומר שזה עץ (שו"ת אגרות משה א פה).  לכן יש לברך אדמה ולהחמיר על ערלה (פסקי תשובות רג אות ג).

ש: אנא רשימה של בורא פרי העץ, על פירות שאין אנשים בקיאים?

ת: אבוקדו, אנונה, גויאבה, ליצ'י, ערמון (על אף שזה עץ סרק אך הפרי טעים) (פס"ת רג אות ד), פיסטוק, צבר – סאברס (כמו ערמון), צנובר (כמו ערמון), קוקוס, קיוי, קרמבולה, קשיו.

ש: ורשימת אדמה?

ת: אוכמניות (עץ נמוך ג"ט), אננס, ארטישוק, בוטן (אגוז אדמה), במיה, בננה, גרעים - פיצוחים (כי ניטעים בשבילם), חמוצית, פטל (עץ נמוך), פפאיה, פסיפלורה (לספרדים אדמה.  לאשכנזים מחלוקת), שומשמים, תות שדה.

ברוך ד' שנתן לנו פירות טובים.