יש טרור ואיפה אלהים ?

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: מה לענות לבני נוער ששואלים איפה אלהים מול גל הטרור בו נרצחים יהודים טובים?

ת: כמובן, אין לנו תלונות נגד הצעירים האהובים שלנו ונגד המחנכים שלהם, אבל באופן כללי זה מאוחר לחנך בשעת משבר.  יש לחנך לפני כן.  עצם השאלות האלה נובעות מחולשה אמונית ומחולשה לאומית הגורמות לפינוק רגשי.

ש: למה זה חוסר אמונה?

ת: כי הקדוש ברוך הוא מעולם לא הבטיח לנו שבמלחמות לא יפלו יהודים.  אדרבה כתוב שבמלחמת רשות, מי שנשא אשה, בנה בית או נטע כרם, אינו יוצא, שמא ימות במלחמה.  סימן שאפשר למות.  ובצבא של דוד, חייל היה כותב גט לאשתו, שאם לא יחזור ולא ידעו מה קרה לו, היא לא תהיה עגונה.

ש: אבל עכשיו זה אתחלתא דגאולה?

ת: ודאי.  גם יותר מאתחלתא.  אבל לא כתוב בשום מקום שבאתחלתא דגאולה לא נצטרך לשלם במחיר דמים.  מעשה ובמלחמת יום הכיפורים בא חייל, תלמיד ישיבת מרכז הרב, שבור לגמרי בגלל כל הקרבנות, לא רבנו הרב צבי יהודה כדי לשאול את פשר הדבר.  לפני שדיבר, אמר לו רבנו: איפה החוזה שלך?  הוא לא הבין.  חזר רבנו: איפה החוזה שלך?  שוב לא הבין.  הסביר לו רבנו: איפה החוזה שלך עם רבונו של עולם?  הבין.  ד' לא חתם איתנו חוזה שלא יפלו במחלמות.

ש: ולמה זו חולשה לאומית?

ת: אותה סיבה.  את העצמאות לא מקבלים על מגש כסף.  צריך מסירות נפש.  בתקופת בית שני, לפני החורבן ואחרי החורבן, היו עשר מרידות נגד הרומאים, כולל המרד הגדול ומרד בר כוכבא, ונפלו מיליונים של יהודים.  כן מיליונים.  ובכל המרידות נוצחנו.  ובכל זאת המשכנו.  ולא התחרטנו.  ועתה בגלל כמה הרוגים, הנוער המפונק מתבכיין.  כמובן כל יהודי יקר, ושקול כעולם מלא, ובכל זאת צריך פרופורציה.

ש: אבל נפלו עתה הרבה.  בגל הטרור העכשווי, מראש השנה עד פסח, נהרגו 34 יהודים!

ת: ודאי זה הרבה.  גם אחד זה הרבה.  אבל צריך פרופורציה.  באותו זמן הנה מספרים של  מתים מסיבות אחרות:

רצח על רקע פלילי – 60

תאונות דרכים – 150

התאבדות – 200

עישון – 4300 (מתוכם: עישון סביל: 500)

סוכרת – 1300

ש: זה לא מנחם!

ת: ודאי לא.  אך יש לדעת שבעולם יש רוצחים.  עוד לא הגיעו  ימות המשיח.  הנה מספרים של מדד רצח מכוון ל100,000 תושבים, הכולל רקע פלילי וטרור:

אמריקות – 16.3

אפריקה – 12.5

אירופה – 3.0

אוקיאניה – 3.0

אסיה – 2.9

 

ממוצע עולמי – 6.2

ישראל – 2.1

עיין ויקיפדיהList of countries by intentional homicide rate .

ש: ובסיכום?

ת: להודות יום יום לרבונו של עולם ולשלוחו הנאמן צה"ל ושאר כוחות הבטחון.