השיטה הרפורמית השווקנית-האופנתית

 שלמה אבינר

 

זה הזמן להילחם על האופי היהודי של מדינתנו.  זו מלחמת קודש, המלחמה החשובה.

אמנם באופן תאורטי, זה ייעודן של המפלגות הדתיות, אך מה נעשה שלצערנו מפלגות דתיות אפשר לקנות בכסף, כמו שאמרו חז"ל: כסף מטהר ממזרים (קידושין עא א).

יש הרבה מאוד מאבקים, והמאבק העכשווי הוא המאבק נגד הרפורמה.  ריבוי המאבקים הוא מפני שברור לכולם שתוך מספר שנים, רוב עם ישראל היושב בציון יהיו אנשים יראי שמים.  כבר בשנה הבאה מחצית כיתות א בארץ יהיו ילדים יראי שמים.  יש עיר חרדית בה הגיל הממוצע הוא חמש, מפני ריבוי הילדים.  לכן כל מי שאינו מבין את ערך הקדושה והתורה עבור מדינתנו, יוצא עתה למלחמת הישרדות של הרגע האחרון.

הרפורמה היא מסוכנת.  אם תשאלו אנשים מה מסוכן, ישיבו: הטרור.  אין זה נכון, יש הרבה יותר מסוכן: החיזבאללה.  ויש הרבה יותר מסוכן מהחיזבאללה: איראן.  ויש הרבה יותר מסוכן מאיראן: החילוניות.  ויש הרבה יותר מסוכן מהחילוניות: הרפורמה.

וזאת למה?  כי החילוניות היא ריק, וריק אפשר למלא.  בע"ה כולם יחזרו בתשובה.  אבל רפורמה אינה ריק, אלא מילוי אחר, כלומר זיוף.

משל למה הדבר דומה?  יש אדם שחייב כסף למדינה, כי אינו משלם מיסים, - חמור מאוד.  ויש אדם שמשלם, אפילו תורם, אך מדפיס כסף מזוייף.  הרפורמה מייצרת תורה מזוייפת, מדברת כביכול בשם התורה, בשם היהדות.  היא טוענת שהיא היהדות האמיתית, ושאנו יהדות ישנה, מנוונת, שאבד עליה הכלח, שאנו תקועים באותה תורה ובאותן מצוות, - והם משנים את התורה ואת המצוות לפי צרכי הזמן.  הם רצים על פני שטח ההיסטוריה כמו זיקית, ומשנים צבע כדי להתאים לנוף הסובב.

למשל, בהיותם בגרמניה, הם קבעו שאין להתפלל בעברית, אלא בגרמנית, שהרי אנשים אינם מבינים עברית, וכדי להתפלל בכוונה וברלוונתיות, יש לאמץ תפילה בגרמנית.

כמו כן, החליטו שהיהדות אינה עם אלא דת, ושאנו שייכים לעם הגרמני.  יש גרמנים פרוטסטנטים, יש גרמנים קתולים ויש גרמנים יהודים.  כמובן, לקראת השואה שינו דעתם.

הם אמרו שהציונות של הרצל היא הבל ושוא, הזיה משיחית, שארצנו היא פה בגרמניה ושהרצל לעולם לא יצליח.  התחילה השואה, אז שינו דעתם, בהתאם לשיטתם השווקנית-האופנתית.

אך אין לטעות, מה שהם בעד הציונות אינו אומר שהם עולים לארץ.  הנוער שלהם אפילו לא בא לטיול.  הרפורמים הם פה 0.3%  בלבד.

בהתחלה הם טענו שהקימו תנועתם כדי להציל מנישואי תערובת, כי היהודים אינן מוצאים ענין ביהדות, לכן מתחתנים עם נוצרים.  אז הם שינו את היהדות שתהיה אונתית-משווקת, וכך יימנעו נישואי תערובת.  אחר כך הם שינו, ורפורמים רבים מתחתנים עם נוצרים.  שינוי.

בהתחלה סברו שאיש יתחתן עם אשה ואשה עם איש.  עתה הם סוברים שעליהם לזרום עם הזמן, ואם כן איש יכול להתחתן עם איש ואשה עם אשה, כי אם לא יתירו זאת, אותם יהודים יעזבו את קהילתם. שיווק.

כמו כן, הם חידשו גיור רפורמי שאינו שוה מאומה.  שהרי גיור כולל קבלת מצוות, ואין שם אלא קבלת מצוות רפורמיות שאינן מצוות.

כתוצאה עגומה מזאת, יתכן שמחצית הרפורמים הם גויים, הן בגלל נישואי תערובת הן בגלל גיוריהם.  בקהילות רפורמיות רבות, הם אפילו לא יודעים מי יהודי ומי גוי, כלומר מי בא מאבא יהודי ומי בא מאמא יהודיה.

כידוע בתורה, הדת נקבעת על ידי האם, אבל רפורמים החליטו שזה יותר מידי פמיניסטי, אז כדי לחזק את מעמד הגברים, הם קובעים את הדת גם לפי האב. אופנה.

כך כרצונם מאריכים, כרצונם מקצרים.  פעם הם זלזלו בתפילין, כסתם קוביות, עתה הם אמצו תפילין.

פעם אמרו שהכותל הוא הבל, שהרי בית המקדש הוא הבל הבלים, שהכותל הוא סתם קיר, ומאחוריו נמצא המקדש שהוא שיא הפרימיטויות האלילית של יהודים החושבים שהאל זקוק לבית.  אבל עתה כיון שעם ישראל אוהב את הכותל ומגיעים בכל שנה שני מילויונים יהודים, אז הם פתאום בעד הכותל.  כל דבר שלא נמכר – לפח.  כל שנמכר – הם משתלטים. שיווק.

כאמור, הם לא עולים לארץ, אז כמובן אינם משרתים בצה"ל.  אך בראותם איך עם ישראל מאוהב בצבא, ומוסר נפשו בצבא, לכן החליטו להשתלט על צה"ל ולהחדיר בגלוי מרצים רפורמים.

פעם אמרו שראביי רפורמי צריך להאמין בד', עתה כבר אין זה נצרך, 20% מהם אינם מאמינים בד'.  אז למי מתפללים בטמפל הרפורמי?  - זו חויה חברתית-מוזיקלית-דתית-אישית-קיומית. אופנה.

אז מה כחה של אותה זיקית?  הכסף!  הדולר!  ולצערנו אנשים רבים חולים באהבת הכסף!  "אלהי כסף ואלהי זהב"!  את כולם הם מצליחים לקנות בכסף: הממשלה, הסוכנות, חברי כנסת, גם חברי כנסת דתיים וחרדים.  כמובן חלילה לא את הרבנים החרדים!

שמא תאמרו: מלחמת חרמה נגד הרפורמה?!  ומה עם אהבת ישראל?  - זה ערבוב בין נושא למושא.  אנו אוהבים את כל היהודים (אמנם כאמור נעשה קשה לדעת אם רפורמי הוא יהודי או לא) והמלחמה אינה נגד הרפורמים אלא נגד הרפורמה.  כמו שאנו אוהבים את החילוניים ונלחמים נגד החילוניות.

לכן, להוי ידוע: הרפורמה היא אויבת שלנו ואין לוותר להם מילימטר אחד.  לא כלום!  כל מה שתוותר ירצו יותר.  משל למה הדבר דומה?  לפני מלחמת העולם השניה, הגרמנים רצו שפולין יוותרו להם על העיר דנציג.  אמר ראש ממשלת פולניה: הם לא רוצים את דנציג, הם רוצים את וורשא, לכן מבקשים את דנציג כדי לכבוש משם את וורשא.  לכן אנו נילחם עבור וורשא בדנציג.  אז אמרו חכמי נובהרדוק: כך נוהג היצר הרע, הוא נראה כאילו מבקש רק עבירה קטנה, אך באמת הוא חומד את הכל.

הרפורמים מכינים סיפוח זוחל כולל, אסור לתת להם מילימטר אחד, לא במקוואות, לא בכותל, לא בגיור, לא בצבא.

היהודים בארץ הם אנשים תמימים, ואין להם מושג מה הם הרפורמים.  באמריקה יודעים טוב מאוד.  הם החריבו את יהדות גרמניה, לאחר מכן את יהדות אמריקה, ועתה רוצים להחריב יהדות ארצנו. אך הפעם לא יעלה בידם.

הרפורמה היא אויבת.  לא לתת להם כלום.  מלחמת חרמה.

ומה עם הכסף שלהם?  לא צריך!  מעשה במהרי"ל דיסקין שקיבל כסף מאמריקה עבור בית יתומות.  חשד במשהו ושם אותו בצד.  שוב הגיע כסף, ושוב שם אותו בצד.  בפעם השלישית היה כתוב שהוא לעילוי נשמת ישו הנוצרי.  ציוה המהרי"ל: לזרוק את כל הכסף לאסלה.

אנו לא רוצים כסף נוצרי ולא כסף רפורמי.  גם לו היינו מדינה ענייה, לא היינו מקבלים את כספם, קל וחומר כיום שבחסדי ד' אנו מדינה עשירה.