אנא לא לשקר בשמי בצבא

 הרב שלמה אבינר

[ראיין הרב מרדכי ציון]

 

ש: מעשה שהיה כך היה.  הגיע מח"ט דתי למכינה קדם צבאית ובהרצאה שלו אמר שהשירות המשותף הוא טוב מאוד.  התלמידים הזדעזעו עד עומק נפשם.  אז רב אחד שנכח אמר: אנו הולכים כשיטת הרב אבינר שכדי להתקדם בדרגות הצבא יש להתפשר בראשית הדרך כגון להתגלח.  האמנם זו שיטתו של הרב?

ת: אני שואל אותך, כיון שהנך עורך את כל המאמרים שלי, כל התשובות שלי, כל המסרונים שלי, - אני מאוד מודה לך על כך – כמה כאלה כתבתי בנושא צבא?

ש: מאות...

ת: והאם ראית אי פעם שכתבתי דבר כזה?

ש: לא...

ת: אם כן, זו התשובה.  מעולם לא אמרתי דבר כזה.

ש: ומה הרב כן אמר?

ת: אמרתי שזו מצוה גדולה לשרת בצה"ל, וכן שזו מצוה להיות קצין למי שיכול, וגם לעלות בדרגות הקצונה, ובשביל זה יש לוותר על חומרות, לא על הדין חלילה, אלא על חומרות.  הרי כשמה חומרה אינה חובה, לכן יש תמיד לשקול על חשבון מה היא באה, כדברי הרמח"ל במסילת ישרים בפרק משקל החסידות.

ש: על אלו חומרות לוותר?

ת: ציינתי שניים.  א. לא חייבים לחבוש כיפה גדולה, אלא אפשר קטנה.  ודאי כיפה גדולה עדיפה, שהרי הגמרא אומרת שהיא מדין יראת שמים, ולהוסיף יראת שמים זה ודאי טוב.  והרמב"ם אומר שזה מדין צניעות, וגם ריבוי צניעות הוא ודאי טוב.  אך עובדה שיש תלמידי חכמים שאינם חובשים כיפה גדולה המכסה רוב הראש, לכן אפשר לא להחמיר לטובת התקדמות בצבאנו היקר אם כיפה גדולה מפריעה.  כיפה קטנה הכוונה שתיראה אותה מכל צד (עי' שו"ת אגרות משה או"ח ח"א א.  שו"ת ישכיל עבדי ח"ו דף רצב ע"א).  אגב, גם חייל פשוט אינו חייב להחמיר אם כך נדרש לתיפקודו התקין.

ש: ומה עם הדבר השני?

ת: שאינו חייב ללמוד תורה כל רגע, כגון להתהלך בבסיס עם ספר מול העיניים, או לנצל כל רגע פנוי בישיבת קצינים כדי ללמוד.  אמנם זו מעלה גדולה ללמוד תורה כל רגע פנוי, אבל אם יש צורך רציני, כגון ענייננו, אפשר לוותר על כך.

ש: ברור.  גם רבנים חרדים מרשים לבעל תשובה לוותר על חומרות בכשרות כאשר הוא מבקר אצל הוריו (עי' בספר "טבילת כלים" עמ' פו).  זה דומה לענייננו.  ומה עם גילוח, האם גם זה חומרה?

ת: אני שואל אותך.  כמה מאמרים כתבתי על גילוח זקן?

ש: עשרות פעמים שמכונת גילוח אסורה, ורק הגרצ"פ פרנק מתיר בתנאי שלא לוחצים כך שבסוף מורגשים זיפים, וזו דעת יחיד, ושרק עם משחה מותר.

ת: ומה כתבתי על חייל שמכריחים אותו להתגלח, ואם לא, ישלחו אותו לכלא?

ש: שילך לכלא...

ת: אז אפשר לומר בשמי שמותר להתגלח כדי לטפס בדרגות הקצונה?!

ש: ולנושא שלנו של יחידות מעורבות?

ת: שוב אני מחזיר את השאלה: מה כתבתי על זה פעמים רבות?

ש: שזה אסור באיסור חמור, שאסור ללכת ליחידה כזאת, ושאם מכריחים קצין לפקד על יחידה כזאת, ואם לא, יפטרו אותו מצה"ל, אז שיפטרו אותו...

ת: אז אפשר לומר בשמי כאילו יש לי שיטה שזה טוב, בדבר כה חמור שהוא על גבול ייהרג ולא יעבור כמבואר בסוגיא בגמרא סנהדרין בסוף פרק בן סורר ומורה בדבר שיחה מאחורי הגדר?!

ש: באמת איך אפשר לשקר כל כך במצח נחושה?!

ת: עלמא דשיקרא.

ש: אבל בכל זאת מה יעשה התלמיד הקטן ששומע דברים בשם רב, כיצד ידע אם זה שקר או אמת?

ת: א. קודם כל, עובדה היא שכל התלמידים הקטנים הזדעזעו.  ב. שנית, כאשר הוא שומע בשמי דבר נגד התורה, הנביאים, הכתובים, המשנה, הגמרא, הראשונים והאחרונים - עיין מאמרי הראיה 189 על עירבוב גברים ונשים - הוא צריך להיות קצת ביקורתי ולבדוק אם זה נמצא במה שכתבתי שהוא מאוד נגיש.  ג. אם אינו מוצא, הוא יכול לטלפן אלי או לשלוח לי מסרון.  אני מקבל 400 ליום, אז יהיו 401.  כמובן, אין זה נוגע רק לי הדל.  אלא כיון שתעשיית השקר היא כל כך רחבה, אין להאמין שום דבר שנאמר בשם מישהו עד שבודקים אם אמנם אמר כן.

ש: אפשר לשאול מה כן השיטה של הרב?

ת: אין לי שיטה חדשה מיוחדת, אלא מה שכתוב בתורה: והיה מחניך קדוש, ואז לא רק יש קדושה אלא גם מרוויחים נצחון.  ולא והיה מחניך טמא, חלילה, שאז מלבד הטומאה גם נופלים בקרב, ד' ישמרנו.

ש: ובסיכום?

ת: להוסיף בצבאנו הקדוש עוז וגבורה יחד עם צניעות וטהרה.