שו"ת אלצהיימר

הרב שלמה אבינר


 

ש: איפה עדיף שחולה אלצהיימר יהיה, בבית עם האמצעים הדלים, או במוסד רפואי עתיר אמצעים?

ת: בבית.  שם הוא מרגיש יותר טוב וכן זה מאט החמרת המחלה.

ש: בלית ברירה, האם מותר לי לעזור לאבי בבית שימוש ובמקלחת אף על פי שזה לא צנוע?

ת: כן (עיין פסחים נא א.  ערוה"ש אה"ע כג ח.  שו"ת שמע אברהם ע).

ש: והאם מותר לבת לטפל בזה לאביה, ובן באמו?

ת: כן.  בלית ברירה.

ש: לפעמים התנהגות אבי עוברת כל גבול, האם אני חייב בכיבוד הורים?

ת: כן, כפי כוחך.  עיין הרמב"ם והראב"ד (הלכות ממרים ו י).

ש: האם חולה אלצהיימר חייב במצוות?

ת: כפי כוחו, בתחומים שהוא שפוי (ועיין שו"ת אגרות משה אה"ע א קכ).

ש: כבר אין לי כח לטפל באבי החולה בדמנציה?

ת: צריך מסירות נפש על כיבוד אב ואם.

ש: יש עצה עבור חולה אלצהיימר ששוכח דברים הנוגעים למצוות ולעבירות?

ת: רישום בפנקס.  ובשבת – פתקים מוכנים ומהודקים.

ש: האם מותר לחלל שבת עבור טיפול שיאריך חיי?

ת: כן.  זה נחשב פיקוח נפש.  עי' שו"ע או"ח שכח ה (שו"ת אגרות משה או"ח ג סי' צא.  עיין שו"ת ציץ אליעזר ח טו ז.  שו"ת בגדי שש  א מב סק"ד).

ש: מותר לחלל שבת עבור טיפול כדי שישאר בר דעת זמן רב יותר?

ת: כן.  שו"ת ציץ אליעזר (ח"ח טו ט א.  עיין שו"ת בגדי שש שם סק"ה).

ש: אפשר להתפלל לרפואתו, הרי לרפואה אין פתרון?

ת: ודאי.  א. כדי שהמחלה לא תתעצם.  ב. יש מחקרים תמידיים ואולי יגלו משהו.  ג. שירגיש טוב, כמה שאפשר.

ש: אם הוא נורא סובל, אפשר להתפלל שימות?

ת: כן (כתובות קד א).  אבל בתנאי שמתפללים לטובתו ולא כדי להקל על עומס המשפחה (שו"ת ציץ אליעזר ה רמת רחל ה. ז מט).

ש: באופן כללי, כיצד להתייחס לחולה אלצהיימר?

ת: אהבה וכבוד.