הלכות חולה ביום הכיפורים

הרב שלמה אבינר

 

רופא

באופן כללי יש לשאול רופא ירא שמים או רופא אמין.  אם אין, לפעול כדלהלן.

 

חולה שאין בו סכנה

חייב לצום גם אם קשה לו.  כמובן עדיף לשכב כל היום בבית ולא ללכת לבית הכנסת אם בגלל זה יצטרך לאכול או לשתות אפילו מעט.

 

זונדה

אין איסור לחולה לקבל מזון דרך זונדה.  חולה שיש בו סכנה וחייב לאכול, יאכל רגיל ולא ישתמש בזונדה או עירוי.

 

תרופות

תרופה חסרת טעם אינה מזון ומותרה.  אם זה כדור טעים, לעטוף אותו בנייר טישו דק.  לבלוע בלי מים.  אם אי אפשר, להיעזר במי מלח או תמצית תה או עם מעט סבון.  כמובן חולה שיש בו סכנה, לעת צורך, יקח עם מים או מזון.

 

שיעורים

חולה שיש בו סכנה וחייב לאכול או לשתות, אם אפשר, יעשה זאת לשיעורים: 30 סמ"ק אכילה ו-40 סמ"ק שתיה כל 9 דקות.  אם לא די בכך, אפשר להוריד בהדרגה עד 2 דקות.  עדיף להתחיל לאכול לשיעורים מהערב מאשר לצום בערב ולאכול ביום בלי שיעורים.

 

מזון מזין וטעים

מי שחייב לאכול, יכול לאכול טעים, כי זה חג.  עדיף לאכול מעט מזון מזין מאשר הרבה מזון לא מזין.

 

ברכות

לפני האכילה יש לברך כרגיל וליטול ידיים על לחם אך בלי קידוש.  יש לברך ברכה אחרונה וברכת המזון עם יעלה ויבוא, וביום הכיפורים שחל בשבת עם רצה.

 

מעוברת

חייבת לצום גם בחודש התשיעי, אלא אם כן יש לה היסטוריה בעייתית של הריונות, או החלו צירים או מתמוטטת.  עדיף שתשכב כל היום בבית ותצום מאשר תלך לבית הכנסת ואולי לא תצום.  יתר על כן, עדיף שבעלה יישאר בבית עם הילדים ויתפלל ביחידות, כדי שתוכל לנוח ולצום.

 

יולדת

עד שלושה ימים תאכל.  עד שבעה ימים גם כן, אך יש פרטי דינים.  אחרי שבעה ימים, תצום.

 

מניקה

חייבת לצום.  אם החלב מתמעט, לינוק במרחקים יותר קצרים.  אם מניקה מלא ויש חשש שייגמר החלב, תשתה לשיעורים.

 

[מקורות: שמירת שבת כהלכתה.  נשמת אברהם]