שו"ת ציציות כשרות בשוק

הרב שלמה אבינר

 

 

ש: האם כל הטליתות הגדולות והטליתות הקטנות והציציות שנמכרות בשוק הן כשרות?

ת: לא בהחלט.  יש הרבה זיופים, הן על ידי גויים במזרח הרחוק, הן על יהודים שאינם יראי שמים.

ש: תיתכן בעיה בבד של הטלית עצמו?

ת: כן.  לפי הגר"מ פיינשטיין ועוד פוסקים, בד סנטטי, כגון פוליאסטר, ניילון או דיאלון, אינו כשר להטיל עליו ציצית (שו"ת אגרות משה או"ח ב א. שו"ת ציץ אליעזר יב ג.  פסקי תשובות ט אות א).

ש: ואם יש אחוז מסויים סנטטי, הולכים אחרי הרוב?

ת: לא.  כי יתכן שכל חוטי השתי או שכל חוטי הערב הם סנטטיים, ובמצב כזה שהם חיוניים, אין ביטול ברוב.  לכן צריך בגד מאה אחוז צמר או מאה אחוז כותנה.

ש: יש מעלה לצמר על כותנה?

ת: כן.  בצמר מקיימים מצוה מן התורה, ובכותנה זו מחלוקת אם זה מן התורה או מדרבנן.

ש: הציציות עצמן חייבות להיות מצמר?

ת: לענייננו כן.  גם פה יש זיופים ומוכרים ציציות סנטטיות שדומות לצמר.

ש: מה הגודל המזערי של טלית קטן?

ת: אמה על אמה קדימה ואמה על אמה אחורה, כלומר 48 ס"מ לשיטת הגרא"ח נאה (60 ס"מ לשיטת החזו"א).  כדאי 50 ס"מ כי מתכווץ בכביסה.

ש: שמעתי שתיתכן בעיה עם הפינות?

ת: כן.  הן חייבות להיות מרובעות ולא עגולות.  כמו כן החור של הציצית צריך להיות בין אצבע, 2 ס"מ, לשלוש אצבעות ,6 ס"מ.  הקיצור, צריך פתק עם הכשר.

ש: ומה עם הציציות עצמן?

ת: צריך הכשר, כדי להבטיח שהן מצמר מאה אחוז וכן שנטוו לשמן.

ש: צריך גם ניפוץ לשמן?

ת: זו חומרה (שו"ע או"ח יא א מ"ב סק"ג).

ש: אפשר לקנות  טלית עם ציציות מוכנות?

ת: פה יש היקף עצום של רמיה.  יש בארץ אנשים קשי יום שמועסקים בקשירה, שרובם אינם יראי שמים.  גם נשים קושרות, שזה שנוי במחלוקת (הרמ"א פוסל).  יש גויים במזרח הרחוק שקושרים ציציות.  יש אפילו שקודם מכינים את הציציות, אחר כך מכניסים בחתך בטלית ואחר כך סוגרים יפה בלי שניכר, וזה אסור משום תעשה ולא מן העשוי.  יש אפילו כאלה עם ציצית תכלת.  יש בארץ מהגרים גויים שקושרים ציציות.  יש אסירים בבתי סוהר שקושרים בתאים שלהם.  הקיצור, תעשייה שלמה של זיוף.  צריך הכשר גם על בד טלית, גם על הציציות וגם על הקשירה.

ש: מה זה "טערקישע-טליתים", טלית תורכי?

ת: הבד עשוי מצמר של כבשים עם אליה, שזו חומרא, וכן הציציות עצמן.  כי יש טוענים שזה הכבש שהתורה דיברה עליו גם לגבי ציציות.  הן מיוצרים עתה בטוניס והם יקרים מאוד.