כדור הארץ – מרכז היקום לפי חב"ד

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: קראתי אגרת של הרבי מלובביץ' האחרון לג"ר יצחק אייזיק הרצוג, בה הוא טוען שכדור הארץ הוא מרכז היקום והשמש סובבת סביבו, כמו שכתוב "וזרח השמש ובא השמש" (קהלת א ה) וכן "מוציא חמה ממקומה" (ברכת יוצר אור של שבת) ולא כפי המדע (אגרות קודש ז עמ' קלג)...

ת: את הפסוקים האלה אפשר להבין כמשל, או כתיאור מה שאסטרונומים מכנים "התנועה הנראית של השמש".

ש: אבל הרבי לא סובר כן, אלא שהשמש היא שמקיפה את כדור הארץ, ושמאז שיטת היחסות של איינשטיין, אין שום אפשרות להוכיח מי המקיף ומי המוקף.

ת: זה נכון שבתוך מערכת סגורה, אי אפשר בעזרת תצפיות לדעת מי מסתובב ומי נייח.  למשל אם אני מסתובב סביב לעצמי או אם כולם מסתובבים סביבי, - מתקבלת אותה תמונה. אך בשביל זה, איני זקוק לאיינשטיין, די לי בעיקרון היחסות של גלילאו, שאמנם עליו  מבוססות תורות היחסות הפרטית והכללית של איינשטיין.

ש: זה מה שאמר הרבי האחרון, שאי אפשר להחליט מי במנוחה ומי מסתובב (אגרות קודש ח שצג ואגרת כח באלול תשכג).

ת: אכן אין אפשרות לדעת זאת מתוך המערכת עצמה, אבל מחוצה לה, כגון ממרכז שביל החלב כן אפשר לדעת.  ואז רואים שכל מערכת השמש מסתובבת מסביבו, והיא בעצמה נעה בתוך שביל החלב.

ש: אבל איך ניסע לשם?!

ת: אין צורך.  אפשר למדוד את ההיסט, הפרלקסה Parallax, כלומר שינוי מיקומן הנצפה של כוכבי שבת הסמוכים, מה שאי אפשר היה לבצע בעבר הרחוק כי לא היו טלסקופים.  אגב, בעבר גם התנגדו למודל ההליוצנטרי, בטענה שלא מרגישים שכדור הארץ זז, אבל זה מוסבר היטב על ידי כח הכבידה.  גם טענו שאם כדור הארץ זז, הן מסביב לעצמו, הן מסביב לשמש, אז חפץ שנופל מראש מגדל צריך ליפול הצידה.  אך גם זה לא נכון, כי בתוך המערכת עצמה, אי אפשר לחוש זאת, וגם חפץ שנופל מראש תורן ספינה בתנועה נופל  אינו באלכסון.

ש: יש עוד הוכחות?

ת: רבות.  קרינת רקע של המפץ הגדול, היא קרינה אלקטרומגנטית של גוף שחור. הלוויןCODE    אסף נתונים שמראים סטיה קלה מ-2.7 מעלות קלווין, בדיוק בשיעור של אפקט דופלר.

ש: לא הבנתי כלום...

ת: לא נורא.  הטיית ציר כדור הארץ לעומת מישור הסיבוב מסביב לשמש גם מסבירה את עונות השנה.  אגב, קופרניקוס עצמו כבר עמד על כך שציר כדור הארץ עובר שינוי איטי המכונה נקיפה Precession.

ש: שוב לא הבנתי...

ש: אז אומר דבר שודאי תבין.  מה גורם שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש?  כידוע זה חוק הכבידה.  על פי חוק זה, הקל מסתובב מסביב לכבד.  לכן ברור שכדור הארץ הוא שמסתובב.  או ליתר דיוק, במערכת של שני גופים, שניהם מקיפים את מרכז הכובד המשותף.  לגבי השמש וכדור הארץ, זה לא משנה הרבה, כי אותו מרכז הוא קרוב מאוד למרכז השמש. אך באשר למרכז הכובד המשותף של השמש וכוכב הלכת צדק שהוא כבד מאוד, מרכז הכובד נמצא ביניהם, קצת מעבר לשמש.

ש: שאלה מחוץ לנושא.  למה הנוצרים כל כך התעקשו והיו מוכנים להוציא להורג את גלילאו בגלל שסתר את המודל הגאוצנטרי?

ת: א. בגלל שהוא סתר את אריסטו שנחשב כאחד מעמודי האמונה הנוצרית...  ב. בגלל שאם כדור הארץ הוא יציב ובמרכז היקום, אז האדם הוא הכי חשוב בעולם ויש משמעות לחייו.  אך אם כדור הארץ זרוק לעבר היקום יחד עם עוד מיליוני כוכבים, אז חשיבות האדם כביכול נעלמת, וכל תפקידו הנערץ נגוז.

ש: מה אנו עונים על כך?

ת: שזה הבל.  בגלל שתי סיבות: א. כבר הוכיח הרמב"ם במורה נבוכים, שאנו לא הכי חשובים בעולם, המלאכים הם יותר קדושים לאין ערוך, ובכל זאת יש ערך עצום לעבודת ד' שלנו. ב. גם אם אנו לא במרכז היקום מבחינה גאוגרפית, אנו עדיין יכולים להיות במרכז מבחינה רוחנית.  וכי הרב הראשי לישראלי חייב לגור במרכז ירושלים?!

ש: איך גדולי ישראל התייחסו לתגלית של גליליאו?

ת: ליתר דיוק, קודם של קופרניקוס.  על פי רוב הם לא עסקו בזה.  וראה בספרו של הרב אנדרה נהר "דוד גנז וזמנו".  כידוע רבי דוד גנז היה תלמידו של המהר"ל וגם של האסטרונום טיכו בראהה.  המהר"ל בעצמו כותב בהערכה על קופניקוס בנתיב התורה (נתיבות עולם, נתיב התורה פרק יד).

ש: למה חכמינו לא התעניינו בזה?

ת: זאת מסביר המהר"ל באותו פרק.  כל הכבוד למדע, ויש אפילו ברכה כאשר רואים איש מדע, אך התורה אינה ספר מדע.  המהר"ל מסביר שעניינו של המדע הוא  מה יש בעולם ועניינה של התורה הוא מה צריך להיות בעולם (שם).  בין שכדור הארץ מסתובב בין השמש מסתובבת, נשארות אותן מצוות.

ש: אבל זה לא נפקא מינא לקידוש לבנה ושאר חשבונות של הלוח?

ת: לא.  הרמב"ם עושה את כל החשבונות בהלכות קידוש החודש על פי האסטרונומיה הישנה.  אין נפקא מינא מי נייח ומי נייד.  אך כמובן, על פי האסטרונומיה החדשה, החשבון הרבה יותר פשוט.  אגב, הרמב"ם בעצמו כותב בסוף הלכות קידוש החודש שכל החשבונות האלה אינם ירושה לו מנביאי ישראל, אלא הם חשבונות של חכמי יון, וכיוון שהם נראים נכונים, לא איכפת לנו מי עשה אותם, כי אנו סומכים על ההוכחות (הלכות קידוש החודש יז כד).  וכמובן, אם המדע ישתנה, כדרכו מאז ויביא הוכחות חדשות, נקבל את ההוכחות החדשות.

ש: אנו לא אומרים שהתורה כוללת הכל?

ת: לפי הרמב"ם, כל מה שנצרך לעבודת ד', ולדעת בין טוב ורע, אך לא ענייני מדע.  הוא חוזר על זה פעמיים במורה נבוכים.  בגמרא פסחים יש מחלוקת אסטרונומית בין חכמי ישראל וחכמי אומות העולם ובמסקנה: "אמר רבי: ונראין דבריהם מדברינו" (פסחים צד ב).  הרמב"ם מסביר כי בעניינים אלו, ההוכחות הן שקובעות (מורה נבוכים ב ח), ושאין לנו בזה מסורת מן הנביאים (שם ג יד).  גם רבנו אברהם בן הרמב"ם כותב על זה באריכות גדולה  במאמרו על דרשות חז"ל (מודפס בתחילת עין יעקב).  ועיין גם בספר של הג"ר נריה גוטל על השתנות הטבעים בהלכה (עמ' קעד-קפב) ובספר הנ"ל של הרב אנדרה נהר.  וכן מרן הרב קוק, אגרות א עמ' קו.

ש: נחזור לרבי מלובביץ.  הוא לא יקבל כל זאת?  הרי הוא למד מדע?!

ת: נכון.  אך יש לו שיטה אחרת לגבי היחס בין תורה למדע.

ש: אבל דבריו על כדור הארץ אינם מובנים?

ת:מה לעשות...? 

 

דברי הרבי מלובביץ:

http://www.chabad.co.il/?template=article&topic=196&article=1587

נקיפת ציר כדור הארץ: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5

אפקט דופלר:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98_%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A8