פני הדור כפני הכותל

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: נראה כאילו המציאו כותל חדש:  הכותל הדרומי.  מתקיימות בו תפילות יום יום, שחרית, מנחה וערבית, ובמיוחד תפילה תגיגית בראש חודש.  אמנם תפילות כשרות למהדרין עם כוונה רבה ורצינות גדולה, אך למה להמציא כותל חדש,  מה חסר לנו בכותל המערבי?

ת: אין זה כותל חדש.  הוא קיים כבר אלפי שנים.  כידוע, הוא הקיר של הר הבית.  הר הבית הוא המקום הכי קדוש לנו, ולכן עד אשר ייבנה בית המקדש, הכותל הוא המקום הכי קדוש לנו.  וברור שהוא קדוש מקצה לקצה, מן הקצה הצפוני עד הקצה הדרומי.

ש: אבל עובדה היא שעד כה לא התפללו שם?

ת: נכון.  גאולה קמעה קמעה.  לפני קום המדינה, הכותל היה מקום קטן וצר.  אחרי מלחמת ששת הימים, הוא מאוד גדל והתרחב, וגם התווסף במשך הזמן "הכותל הקטן", ועתה זכינו לכותל המערבי הקדוש,  המכונה הכותל הדרומי.  ברוך ד' אשר לא עזב את עמו.  הקדושה הולכת ומתגלה ומתרחבת.  ובסוף נגיע גם לבית המקדש.

ש: אבל התרחבות לכיוון הכותל הדרומי לא באה בגלל תשוקה של קודש, אלא בגלל שרפורמיות למיניהן רוצות להשתלט על הכותל המערבי?

ת: זה דרכו של רבונו של עולם להוציא רע מטוב.  אכן יש מין אנשים שרוצים לעשות שם הצגות מוזרות - במקום לעשות זאת בתיאטרון מורשה - ואנחנו מקבלים משם דחיפה של תוספת קדושה.