"גיור כהלכה" – התעללות בקטינים

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: בימים האחרונים מופיע בפייסבוק פרסום בתשלום של גוף פרטי הנקרא "גיור כהלכה": "אפילו אם אתם בעצמכם לא מעוניינים להתגייר – הרבנים שלנו ישמחו לגייר את הילד שלכם".  האם  זה ניתן על פי ההלכה?

ת: ודאי שלא.  אומללים הילדים האלה שיחשבו לתומם שהם יהודים, וביום מן הימים יקבלו סתירת לחי:  גוי!  זו התעללות נוראה.

ש: למה גיור כזה לא חל?

ת: בגלל שתי סיבות.  א. אי אפשר לגייר ילד בלי שהוריו מתגיירים.  ב. גם ילד שמתגייר על ידי הוריו, אם אינו שומר תורה ומצוות, אז בגיל בר מצוה, גיורו פוקע.  וברור שילד כזה להורים גויים, או אפילו אבא יהודי ואמא גויה, לא ישמור שבת וכשרות וכדומה.  זה גיור דמה, פיקציה הלכתית.

ש: מי עומד מאחורי אותו גוף פרטי "גיור כהלכה"?

ת: איני יודע, אך אין זה משנה.  יש מקום להפרטה בתחומים רבים, אך לא בתחום הגיור, שקובע מי יהודי ומי גוי.  גם לו יש רבנים שסוברים שגיור זה תקף, הרי רוב הרבנים, כמעט כולם, לא סוברים כן, אם כן יווצר מצב שאותו ילד מסכן, יהיה יהודי לפי כמה רבנים וגוי לפי רוב הרבנים וגדולי הדור.  בסוף תיווצר כאן מדינה אחת לשני עמים.

ש: אבל יש בארץ מאות אלפי גויים, מה יהיה איתם?  זה יוצר מצב של התבוללות!

ת: להיפך.  הם אמנם גויים, אבל הדבר ידוע.  אך אם יתגיירו למראית העין בגיור מזוייף, הם יחשבו שהם יהודים וכולם יחשבו כן, ואז תהיה התבוללות סמויה.  ולא תהיה ברירה אלא לנהל ספרי יוחסין.  אמנם נראה שלפי החוק  ספרי יוחסין כאלה אסורים, אך אפשר לעשות זאת באמריקה.  זה איום ונורא אבל לא תהיה ברירה.

ש: אכן זו שערוריה.  למה רבנים לא צועקים?

ת: ודאי צועקים.  כאשר הוקם אותו גוף "גיור כהלכה", הרב חיים דרוקמן, שכידוע אינו גורס חומרות יתרות, התבטא שזה מהלך של הפקרות, שמוביל את הדת במדינה לאסון.  הוא צודק, זה מרד נגד הרבנות הראשית.  יש אנשים שרוממים את הממלכתיות הדתית בפיהם, וחרב פיפיות בידם להרוס את הרבנות הראשית, שהיא היא הרבנות במובן הממלכתי.  אסור שבתחום הזה של מי יהודי תהיה הפקרות, פירטיות ואנרכיות.

ש: אבל הם טוענים שבמשך אלפיים שנות גלות, לא היתה רבנות ראשית וכל בית-דין של כל קהילה גייר כעניינו, זה מקל וזה מחמיר.

ת: כלומר הם רוצים חזרה לגלות.  אז הם דתיים ולא דתיים-ממלכתיים.

ש: כמו החרדים. גם להם יש בתי-דין שלהם!

ת: לא נכון.  מי שמתגייר בבית-דין חרדי, צריך אישור של הרבנות הראשית.  וכן קידושין או גירושין.  גם זה לא מצב אידיאלי, אבל זה לפי ההלכה ומקבל אישור.  אבל כאן יש גוף פרטי שלא יקבל אישור הרבנות הראשית, אלא מורד נגדה בשם "הדמוקרטיזציה של שירותי הדת".  אבל כאן מדובר בהכרעה הכי חמורה שבעולם: מי יהודי ומי גוי.

ש: אז עוד פעם, כל אלו יישארו גויים?

ת: כן.  אינינו גזענים.  אינינו נגד גויים.  אינינו מסיונרים.

ש: אבל חלק מהם הם מזרע ישראל?

ת: לא נפסק שגוי שאביו יהודי יכול להתגייר בלי קבלת מצוות.  בודאי שיש לקבל אותו באהבה כשבא להתגייר, אהבה כפולה ומכופלת, אך גם הוא אינו פטור מגיור כהלכה.

ש: ובסיכום?

ת:מערך פרטי לגיור זו הפרדת הדת מהמדינה, כלומר מסירת עניני הדת לפרט.  לא!  אין הפרדה!  העם זה התורה והתורה זה העם!  אפילו בן גירון הבין זאת.  ראה מכתב רצ"ב.

אך רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום.