שו"ת על מפלגה ופילוג

הרב שלמה אבינר


 

ש: האם ייסוד מפלגת נועם אינה פילוג?

ת: כל מפלגה היא פילוג.  שניהם משורש "פלג".  האידיאל הוא שלא תהיינה כלל מפלגות, אלא שכל עם ישראל יהיה כאיש אחד בלב אחד.  ב"ה, אנו יודעים שזה יקרה, כאשר יופיע המלך המשיח.  אך בינתיים אנו מפולגים, וזה מאוד מצער, אך כך  היא המציאות.

ש: אז למה להוסיף עוד פילוג?

ת: כוחו של המלך ושל כל מנהיג וכן של הממשלה, הוא האמון שנותן בה העם.  בדמוקרטיה ייצוגית, כמו אצלנו, כוחה של הממשלה הוא בכך, שלכל חלקי האומה יש נציגים שהוא נותן בהם אמון.  זה ממש פיקוח נפש.  הנצי"ב מסביר על הפסוק אשימה עליי מלך, שכוחו של המלך הוא אמון העם, לכן כיון שבימינו אין לעם אמון בשיטת המלוכה, לכן אין ברירה אלא בשיטות שלטון אחרות, ואמנם זה איסור תורה, אך מותר כיון שזה פיקוח נפש.

ש: העם אינו נותן אמון במפלגות הקיימות?

ת: נכון, כך הוא אצל חלק ניכר של העם.  הוא יודע בעד איזו מפלגה לא להצביע, אך נבוך מאוד בעד איזו מפלגה כן להצביע.  חסרה מפלגה בנוף המפלגות.

ש: מה חסר לעם?

ת: מפלגה נורמלית, נורמלית באנושיות ונורמליות ביהדות: משפחה אמיתית, גיור אמיתי, שבת אמיתית, כותל אמיתי, רבנות ראשית אמיתית, חינוך אמיתי, - גם בבתי ספר וגם בצה"ל.

ש: מותר להעליב מפלגות אחרות?

ת: חלילה.  יש לאהוב את כל היהודים ואת כל המפלגות.  אל תאמר: כל המפלגות כסל ותוהו והבל ורשע, אלא אמור: כל המפלגות טובות אך אני חושב שמפלגתי יותר טובה.  או כלשון רבי ישראל סלנטר: אל תחפור לשני בור אלא בנה לך הר.

 ש: אבל כאן שוללים אותן?

ת: חילוקי דעות כן, חילוקי לבבות לא.  חילוקי לבבות, זו שנאת חינם, כלומר שנאת השונה.  אך חילוקי דעות הינם בלתי נמנעים: כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות.

ש: בינתיים אין לנו אחדות?

ת: יש לנו אחדות פנימית, נשמתית, סגולית.  המשותף הוא לאין ערוך יותר גדול מהמפריד.  נכון שבפועל אין אחדות גמורה.  אחדות היא הטרקלין, כבוד הדדי הוא הפרוזדור.  יש לכבד כל מפלגה, ולראות את הדברים הטובים שבה.