מפלגת נועם – מפלגת הילדים

הרב שלמה אבינר

 

מובן מאיליו שלילדים אין מפלגה.  לכן זו חובתן של כל המפלגות להגן עליהם.  לא רק שהם חסרי אונים אלא הם גם עתידנו.  וכדי שנהיה עם נורמלי בארצנו, יש להתחיל בילדים בגיל הגן, ולדאוג שהם יהיו נורמליים.  ובודאי שאין לעוות ולבלבל נשמות תמימות.

כל אלה הם דברים פשוטים, וזה עלבון לאינטליגנציה להזכיר אותם, לולא אנשים קרימינליים היו שוטפים בצורה שיטתית את מוחם של אותם יצורים תמימים.

במה דברים אמורים?  מזהמים את מוחם הטהור ברעיונות שמשפחה היא לאו דווקא אבא ואמא.  לולא ראינו במו עינינו, לא היינו מאמינים, שמחלקים בגנים חוברת מעוצבת יפה, עם כל מיני אפשרויות של משפחה: אבא ואבא, אמא ואמא, אבא לבדו, אמא לבדה, אבא גוי ואמא יהודיה, אמא גויה ואבא גוי, ועוד קומבינציות נגד הטבע, נגד היושר, נגד האמת, נגד הנורמליות.

אכן, זקוק אנו כאוויר לנשימה למפלגה נורמלית שתדאג לחינוך נורמלי.  בנפשנו הוא.