הפגיעה האנושה הרפורמית במשפחה

 הרב שלמה אבינר

 

ידוע שהדת הרפורמית היא חורבן היהדות, חורבן האומה, חורבן המדינה.  אבל לא כולם מודעים לכך שהמשפחה, שהיא נכס כלל אנושי, גם היא נהרסת.  היא גם בסיס לקיום המין האנושי, וגם הבסיס לחיים היהודיים. גם בהתבוללות הנוראה במצרים, הקרובה למחיקת שם ישראל כדברי הרמב"ם (הלכות ע"ז פ"א), בשקיעה במ"ט שערי טומאה,  בכל זאת שמרנו על טהרת המשפחה.  רק אשה אחת, שלומית בת דברי היתה עם גוי, והכתוב פירסמה, בסוף פרשת אמור.

 ביחס להריסת המשפחה היהודית, יש בדת הרפורמית שבעה מראות נגעים.

א.      צמצום הנישואים, רק 36% מתחתנים.  יש 38% פנויים ו22% רווקים שמעולם לא התחתנו.

ב.      עליית כמות הגירושין – 40%.

ג.       מיעוט ילודה.  ל35% אין ילדים. 

ד.      ריבוי משפחות חד הוריות.

ה.     היתר משכב זכור, יש קהילות מיוחדות לכאלה, גם טכסי נישואים לכאלה, והם אפילו מתימרים להוכיח מפסוקים שיש קדושה בנישואים כאלה.

ו.        ניאוף לצערנו, לא ידוע כמה.  גם ממזרות עקב כך שהגט אינו גט, אלא ההצלה היא שהקידושין אינם קידושין.

ז.        הכי חמור: התבוללות.  52% מתחתנים עם גוי, גם בלי גיור.  רק 7% מוכנים להתגייר, אך ממילא זה גיור של הבל. 

יש אפילו נישואים מעורבים בשותפות של כומר וראביי.  אגב, חתונה עם גוי עולה פי שנים מאשר חתונה עם יהודי.  נוצר מצב ש50% של הרפורמים אינם יהודים והם מתקבלים כחברי הקהילה לכל דבר.  75% מהרפורמים אפילו לא יודעים מי יהודי ומי נוצרי.

יש פתגם: "מיהו יהודי?  מי שנכדו יהיה יהודי".

והנה החשבון:

דור הראשון: 100

דור שני: 52

דור שלישי: 26

דור רביעי: 13

זו לא חתונה כדת משה וישראל, אלא כדת אפס ותוהו וישו.

ד' יצילנו מן השואה השקטה הזאת, מן האינדיבידואליזם הקיצוני הזה, מן הפגיעה האנושה הזאת.  ד' יצילנו מן העסקה הנוראה כסף תמורת דם.  ד' ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הרוח. --
שלמה אבינר--
שלמה אבינר