האם הרב כהנא צדק?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: בעקבות האינתיפאדה האחרונה, וכן כל האינתיפאדות הקודמות, האם לא נכונה האימרה "כהנא צדק" שיש להוציא את כל הערבים מארצנו?

ת: קודם כל, יש לומר "הרב כהנא", שהרי הוא היה תלמיד חכם וגם צדיק, ויש לכבדו, בין שמסכימים איתו בין שלא מסכימים.  אך נראה שהוא לא צדק.

ש: למה לא?  אם הערבים מציקים לנו, למה  לא לזרוק אותם מהארץ במהירות המירבית?

ת: כי זה לא מציאותי וכי זה לא מוסרי.  פעם מתנחל יקר עשה מחקר פרטי ושאל אנשים באיזה מקום ימני: מה לדעתך פתרון הבעיה הערבית?  קיבל שלוש תשובות: א. יש לזרוק אותם מן הארץ.  ב. יש לזרוק אותם אבל  בשקט.  ג. חבל שלא זרקנו אותם מן הארץ.  הצד השוה שבכל התשובות, שהן לא מציאותיות, הן מבחינת העם היושב בציון, הן מבחינת יחסינו עם מדינות העולם.  יתר על כן, אין זה מוסרי.

ש: למה לא מוסרי?  מי שעסוק לרצוח אותנו, אין לו מה לעשות כאן.  כך אמר רבנו הרב צבי יהודה.

ת: יש להיזהר מאוד מהכללות.  לא כולם רוצחים.  אדרבה רובם אינם רוצחים.  אנו היהודים סבלנו רבות מהכללות, וחס ושלום שנעשה זאת לאחרים.  השב"כ טוען שהערבים בעלי אזרחות מדינתנו העסוקים בטרור הם אחוז קטן של שוליים קיצוניים ושהרוב מכריע הם אזרחים שומרי חוק.

ש: אבל בליגה נגד השמצה פירסמו שהאחוז הכי גדול של אנטישמיים בעולם הוא ביהודה ושומרון וחבל עזה, כלומר 93%?

ת: נכון.  אך לא כל אנטישמי הוא כבר רוצח או תומך ברצח.  הרי אנו רואים שלמעשה יש מעט מאוד טרור בארצנו, ודאי פחות ממה שקורה היום בכמה מדינות באירופה ואף בארצות הברית עם פיצוץ מגדל התאומים, ובודאי לא נגיד שאירופה וארצות הברית הן מדינות טרור.

ש: אין זה משנה. גם אם זה פחות משם, זה בכל זאת נורא! 

ת: בודאי.  אך יש לראות הכל בפרופורציה.  זה עוד לא ימות המשיח, - ואגב, הרמב"ם כותב בהלכות מלכים פרק יא שבימות המשיח תהיינה מלחמות.  לצערנו, הרבה יותר נרצחים בארצנו על ידי סתם רוצחים מאשר על ידי מחבלים, שלא לדבר על 300 הרוגים לשנה בתאונות דרכים, 400 בהתאבדות ו-8000 בעישון.  סך הכל זו ארץ מאוד שקטה.

ש: באמת מאוד שקטה?!

ת: בודאי.  קנה המידה הוא המשקיעים.  המשקיעים כספים הם אנשים שקולים ורציונליים, וראה שמדינות עשירות כמו ארצות הברית משקיעות הון עתק במפעלים בארץ, סימן שהן חושבות שאין כאן מצב מלחמה או מצב טרור.  והלכה כמותן.

ש: באמת מה היתה דעתו של רבנו הרב צבי יהודה?

ת: שיש מצב מעין גר תושב לערבים אם אינם עובדים עבודה זרה...

ת: כלומר מוסלמים.  ולא צריך כל שבע מצוות בני נח?

ת: כדי להיות גר תושב ממש, צריך כל השבעה.  אבל כדי לגור בארץ, די לא לעבוד עבודה זרה, כשיטת רבי מאיר. כך מוכיח מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה, ודעותיהם מובאות באנציקלופדיה תלמודית ערך גר תושב.  עיין שיחות רבנו, בכרך ארץ ישראל, בפרק הנכרי בקרבך.

ש: די להיות מוסלמי?  ואם הוא מציק?

ת: לא להיות עובד עבודה זרה, זה תנאי דתי.  בנוסף יש גם תנאי לאומי שהוא מודה שזו ארצנו, מקבל חוקיה, ולא עסוק להציק לנו.  עיין שיחות רבנו שם.  מרן הרב קוק גם כותב באגרת שלא לעורר שנאה נגד הערבים וכן כותב רבנו, מובא בשיחות שם.

ש: ובסיכום?

ת: סך הכל, מדינת ישראל מתנהגת כלפי הערבים מעל ומעבר, יותר טוב מכל מדינה בעולם, כולל מדינות ערביות.  וגם הערבים עצמם מודים בזה.

ש: כמובן, טעון שיפור...

ת: כן, הרבה שיפור.