פה זה לא סין – אנו אוהבים אותך יולדת

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: אני עובדת כגננת בגן דתי.  במהלך תקופה זו נחשפתי לכך שהן מצד ההורים והן מצד המערכת מועבר מסר מאוד ברור שגננת טובה היא גננת שלא יוצאת שוב ושוב לחופשת לידה שנה אחר שנה.  אצלי באופן אישי הדבר בא לידי ביטוי בהתכתבויות בין ההורים שהגיעו גם לאוזניי, כולל הורים יראי שמים שבעצמם זכו למשפחות מרובות ילדים, וכן באמירות קרירות מצד הממונים.

משיחות עם גננות ומורות נוספות קיבלתי את התחושה שמדובר בתופעה רחבה ובעלת השפעה על גננות ומורות.  זו תופעה מאד מביכה.  יש גננות ומורות המושפעות מלחצים אלה אך אינן מעזות לפתוח את הפה.

תשובה: פה זה לא סין, בה יש הגבלת ילודה, תחת הסיסמה: "לדחות, לחכות, לצמצם".  כלומר: להתחתן מאוחר יותר, ולאחר הנישואין להמתין כמה שיותר עד הבאת ילדים, וכן, להביא לעולם פחות ילדים.  גם שם נשים אוהבות ללדת, לכן יש נשים הרות שמסתתרות בשכונות עוני מפני פקידי הממשלה שאוכפים מדיניות הילד היחיד.

 

פה זה תורה.  פה זה עם ישראל.  "ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א כח).  "היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו" (יבמות סב ב), שנאמר: "בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך, כי אינך יודע אי זה יכשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים" (קהלת יא ו).

אז כמה ילדים?  לא כתוב.  רבנו הרב צבי יהודה אמר: הכי הרבה ילדים לפי היכולת.  כלומר אין הגדרה כתובה, ואין לדמות אשה לאשה, כפי תשוקתה וכפי כוחה.

אך לא יתכן שאחרים יפעילו עליה לחץ גלוי או סמוי לכאן או לכאן.  זו החלטה שלה.  מה זה פה?  אנטי-נטליזם של הפילוסוף ארתור שופנהאואר, שלידה היא חוסר תבונה מחמת הסבל האנושי.  מה זה פה?  יאוש מבולבל של היינריך היינה שאמר: שינה זה טוב, המות טוב יותר, וכמובן, הכי טוב היה לא להיוולד כלל - 

Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser – freilich das beste wäre, nie geboren sein.

מטורפים!
לכן, יולדת יקרה, אנו אוהבים אותך.

אחרי קום המדינה, העניקה המדינה פרס ילודה, מענק של 100 לירות לכל אמא שילדה עשרה ילדים.  רצ"ב מכתב של ראש הממשלה:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94#/media/File:Sharett_Letter.jpg

כמובן את לא חייבת ללדת עשרה ילדים.  את תחליטי! ואחרים לא יחליטו עבורך.

את גם לא חייבת לצאת לעבוד.  זה שיקולך: שיקולים של פרנסה, של אוורור נפשי, של הגשמה עצמית.  אבל הילדים שלך הם לפני הכול, הם לפני דאגתך לילדים אחרים.