ציבור הדתי-לאומי: עצמאי ומקשיב לרבנים

הרב שלמה אבינר

[ראיון בתקשורת]

 

ש: מה דעת הרב על המצב?

ת: ברוך ד', שיבת ציון, בנין הארץ, הקמת המדינה, צבא, כלכלה...

ש: התכוונתי למצב הפוליטי, שיש וויכוחים רבים בין המפלגות.

ת: כל היהודים אוהבים אחד את השני, מלבד כמה יחידים. יש וויכוחים פוליטיים, אבל לא לשכוח שהמשותף יותר גדול לאין ערוך מהמפריד.

ש: אבל ... אמר בעבר כל מיני דברים על הרפורמים, שינויים בכותל, שינוי בסטטוס-קוו וכו'?

ת: ... הוא אדם טוב עם הרבה זכויות אבל הוא לא יכול לעמוד בראש מפלגה דתית-לאומית.  זה דבר פשוט, מפלגה חרדית צריכה מישהו חרדי חזק לעמוד בראשה.  מפלגה שמאלנית צריכה מישהו שמאלני חזק לעמוד בראשה.  ומפלגה דתית לאומית צריכה מישהו דתי-לאומי חזק לעמוד בראשה.  מנהיג מושך קדימה, ולכן צריך להיות יותר חזק.  כמו קצין שצריך להיות עם יותר אומץ וגבורה מחייליו.

ש: אני מבין מזה שזו ביקורת גם על מינוי ...?

ת: זה כבר נעשה.  אי אפשר לבכות על חלב שנשפך.  אלא צריך לחשוב בבוקר אחרי איך אנחנו מתקדמים.

ש: למה הרב, והרב טאו ועוד רבנים לא מענישים את הבית היהודי ויגידו שלא נצביע לכם אלא לנועם, עוצמה יהודית, אגודת ישראל, ש"ס?

ת: א. הרבה רבנים כן אמרו.  ב. כלל גדול לקראת הבחירותהרמב"ם מסביר שכל דבר נידון על פי רובו.  אז נראה איזו מפלגה היא הטוב ברובה.  אין מפלגה בתכלית השלמות.

ש: אפשר שזה יהיה האיחוד הימין?

ת: נראה איזה מפלגה טובה ברובה.  אולי תהיה מפלגת נועם.

ש: אבל כנראה לא תעבור את אחוז החסימה?

ת: אם אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה, השאלה לא עומדת על הפרק.  יש זמן.  הדברים מאוד נזילים, דברים משתנים מיום ליום, משעה לשעה, משניה לשניה.  נתאזר בסבלנות. 

ש: השאלה האחרונה, למה זה נראה שהציבור הדתי-לאומי לא מקשיב לרבנים? 

ת: יש לציבור הדתי-לאומי שתי תכונות.  מצד אחד, הוא עצמאי.  הוא חושב לבד.  מצד שני, הוא מאוד מעריך את הרבנים ומאוד מקשיב לרבנים, אבל לא רוצה פקודות.  הוא מקשיב לדברים טובים והגיוניים.