מה זה חלק?  חלק ריאה?

הרב שלמה אבינר


 

ש: מה זה בשר חלק המכונה גלאט?

ת: יש בשר כשר בו מקילים עם סירכות בריאות, ויש בשר חלק בלי סירכות בריאות ועוד כמה הידורים.

ש: חייבים בבשר חלק?

ת: רוב הספרדים, כן.  אשכנזים, לא, אלא זו חומרה.

ש: ומה זו ההגדרה החדשה "חלק ריאה"?

ת: חלק ריאה - אין סירכות.  חלק – אין סירכות ויש עוד הידורים.

ש: מה זה סירכות?

ת: חוטים קטנים, קרומים דקים, על הריאות שמטריפים את הבהמה.  לפי רש"י כי זה סימן שהיה חור, ולפי תוספות שבגלל החוט עתיד להיות חור (חולין מו-מז).

ש: אז כיצד אשכנזים מתירים?

ת: הרמ"א פוסק שאם הסירכא הוסרה על ידי מיעוך ומשמוש ולא נוצר חור, מה שבודקים על ידי נפיחה, זה כשר (שו"ע יו"ד לט י הגה).  אך השולחן ערוך אוסר (שם).  אמנם אם נקלפה בציפורן, גם לשיטת הרמ"א אסור.  אך יש אחרונים שמתירים גם זאת (שו"ת חת"ס יו"ד לט).

ש: האם סירכות הן הסיבה היחידה לטריפות?

ת: לא.  יש 18 סוגי טריפות.  אך אינם קיימים ברוב הבהמות, לכן אין צורך לבדוק, אלא אם כן, יש חשש סביר של בעיה.  אבל בעיות בריאות הן שכיחות, לכן מנהג כל ישראל מתקנת הגאונים לבדוק.

ש: איך בודקים?

ת: הבודק תוחב ידו לבטן ומרגיש על ידי מישוש.  אחר כך הוא מוציא את הריאה ומתבונן בה היטב, ובשעת הצורך מנפח אותה.

ש: האם כל הסרכות מטריפות?

ת: לא.  זה תלוי במיקומן בריאות ולפי הידבקותן באיברים סמוכים.

ש: האם גם בעופות בודקים?

ת: לא.  זה נדיר מאוד.

ש: אז מה זה "עוף חלק"?

ת: מהדרין לגבי דברים אחרים, כגון גידים קרועים בצומת הגידים ברגל.

ש: ומה פירוש הביטוי "חלק-בית-יוסף"?

ת: שאין סירכות כלל בריאות, לכן כשר לספרדים.

ש: כל הספרדים מטריפים כל הסירכות?

ת: לא.  תלוי באלו ספרדים ובאלו סירכות.  למשל, בסירכא מאונה לאונה הקרובה אליה, יש כמה שיטות מכשירות.

ש: והאם כל הספרדים מטריפים מיעוך ומשמוש, כלומר דורשים חלק?

ת: לא בדיוק.  כאמור, אשכנזים מכשירים.  ספרדים מירושלים, ג'רבא, אלג'יר, מערב, מטריפים.  ספרדים מתוניס מכשירים בשעת הדחק (ספר עלי הדס).  תימנים, יש מכשירים ויש מטריפים.

ש: ובסיכום?

ת: ספרדים צריכים בשר חלק, או חלק-בית יוסף, או חלק-ריאה.  אשכנזים מקילים והמחמירים תבוא עליהם ברכה.