עם אחד כותל אחד

הרב שלמה אבינר

 

עם אחד

תורה אחת

יהדות אחת

רבנות ראשית אחת

מדינה אחת

צבא אחד


אל תקרעו את הנשמה היהודית

אל תפוררו את שלמות היהדות

שמרו על כותל אחד

שמרו על לב אחד

אל תסחרו בקודש

אל תבגדו בלאום

 

כותל אחד

עם אחד

שבת אחת

כשרות אחת

קבורה אחת

סדר קידושין אחד

סדר גירושין אחד

גירות אחת

רבנות אחת

אל תפוררו

אל תקרעו

אל תבגדו

אל תחריבו

אל תחללו

אל תהרסו

 

ומי כעמך ישראל

גוי אחד

כותל אחד