יחידות ההגנה של הנשים

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס ל"יחידת ההגנה של הנשים", Women's Defense Units הנקראית בכורדית YPJ?

ת: איך זה קשור לנו?  אלו מלחמות בין ערבים.

ש: ודאי.  אך אנו בעד צדק בכל מין האנושי, וחיילות אלו נלחמות נגד השתלטות דאעש על קורדיסטן סורי?

ת: זה נכון.  דאעש הם רשעים מרושעים.  רוצחים, חומסים, אונסים.  אנו מתפללים בסוף כל תפילה בעלינו לשבח לטובת המין האנושי.  כשיבוא המשיח, הוא יסדר שלום ושלווה על פני כל כדור הארץ.  אך אינינו יודעים מתי יבוא.  בינתיים יש למזער את הנזק כמה שנוכל.

ש: אז פעילותן של אותן נשים היא טובה?

ת: כן.  הן לא יכולות לסבול ולשבת בשקט בזמן שדאעש תופס נשים, אונס אותן, לוקח אותן לשפחות או מוכר אותן בשוק עבדים.  אגב, "יחידות ההגנה של הנשים", כוללות לא רק קורדיות, אלא נשים מעמים שונים כולל מתנדבות מאירופה.

ש: אבל אנחנו נגד גיוס נשים?!

ת: לא כל מה שכתוב בתורה שייך למצוות בני נח.  במיוחד שיש שם  מין מצב דלית ברירה.  על כל פנים, אין זה דומה למצב בצה"ל.  שם מדובר ביחידות נפרדות לגמרי, בהן יש רק נשים, מן החיילת הקטנה ועד המפקדת.  היחידה נערכת ל-25,000 ויש שם רק נשים, רק נשים.  כמובן יש תיאום עם היחידה המקבילה של גברים YPG בעת קרב.

ש: ואם יקימו בצה"ל יחידות בהן תהיינה רק נשים, יהיה מותר?

ת: תאורטית כן.  הרי הרמב"ם כותב שבמלחמת מצוה גם כלה יוצאת מחופתה (הלכות מלכים ד ז), וכן בסיום שבספר המצוות, עשין, שנשים פטורות ממלחמת רשות, משמע שחייבות במלחמת מצוה.  אמנם הרדב"ז מסביר שהכוונה היא שמספקות מים ומזון לבעליהן (שם).  אבל רבנו הרב צבי יהודה מסביר שזה חידוש, והרמב"ם מתכוון למלחמה ממש (לנתיבות ישראל א עמ' קכד בהערה.  שיחות רבינו, ה, בנין הבית עמ' 58-55).

ש: אבל חז"ל אמרו: "אין אשה דרכה לכבוש" (יבמות סה, ב)?

ת: רבנו מסביר שכנראה לא נאמר במלחמת מצוה, פיקוח נפש דוחה, וכן היה בחנוכה וביעל (שיחות רבנו שם).

ש: אז בימינו שזו מלחמת מצוה נשים יכולות ללכת לצבא?

ת: בשום פנים ואופן, אומר רבנו, בגלל שזה מעורב,  מה שהורס את הצניעות הישראלית (שיחות רבנו שם 56-55).  אם היו יחידות נפרדות לגמרי, היה על מה לדון, אך לצערנו, אין זה עומד על הפרק.  היצר הרע עובד למען ערבוב מירבי.

ש: גם הפמיניזם.

ת: אין זה קשור לפמיניזם.  פמיניזם הוא מאבק למען מעמד האשה וכבוד האשה.  יש בו דברים טובים ויש בו דברים שליליים.  לצערנו מעמד הנשים מושפל מאוד.  אצל הערבים, הן כמו שפחות.  הנשים של "יחידות ההגנה של הנשים", גם מתקוממות נגד זה, שמרגע החתונה הן נכנסות לעבדות אצל בעליהן.  אך גם במערב, יש השפלה גדולה.

ש: ואצל היהודים?

ת: חס וחלילה, אלא אם כן אלה יהודים שמתנהגים כמו גויים.  בשולחן ערוך (אבן העזר קנד ג הגה) יש ביטוי על יהודים שמכים נשותיהם כמו גויים.  גם במדינת ישראל אומרים שאשה אחת מתוך שלושה עברה הטרדה.  עירבוב גברים ונשים אינו פותר את הבעיה, אדרבה מחמיר אותה.  הפמיניזם צריך להיאבק למען כבוד האישה, ולשם כך נגד העירבוב והריסת הצניעות.  הנה, אצל אותן "יחידות ההגנה של הנשים", שהן גם פמיניסטיות, יש הפרדה גמורה.   לא כן אצלנו, והרבנות הראשית, וכל הרבנים הגדולים אסרו גיוס נשים בכל צורה שהיא.

ש: שמעתי שיחידות אלה מאוד מפחידות את דאעש, כי הם אומרים שלוחם שנהרג על ידי אשה, זו פגיעה בכבודו ושהוא יורש גהינם.

ת: ביחס לגהינם, כך יש אומרים, אבל אין לזה מקור מפורש.  אבל לגבי פגיעה בכבודו, אני לא חס על כבודו של רוצח ואנס.