שו"ת סמ"ס שקשה להשיב עליהם

 הרב שלמה אבינר

 

1.      ש: "למה?"

ת: סליחה, אני מקבל כמה מאות סמ"ס ליום, ואיני יכול לנחש למה אתה מתייחס.  אפשר לטלפן.

2.      ש: "לא הבנתי".

ת: סליחה, אני מקבל כמה מאות סמ"ס ליום, ואיני יכול לנחש למה אתה מתייחס.  וגם לו ידעתי, לא יכולתי לנחש מה לא הבנת.  אם תרצה, התקשר.

3.      ש:" מה המקור"?

ת: סליחה אני מקבל כמה מאות סמ"ס ליום ואין לי זמן לחפש מקורות.  אפשר למצוא בספרים שלי. 

4.      ש: "בישיבתנו כך וכך..."

ת: סליחה  שנינו לא יכולים להחליט יחד על ניהול ישיבתך.  אולי שאל ישירות את הר"מ שלך.

5.      ש:" בישוב שלנו כנ"ל". " בבית הכנסת שלנו כנ"ל".

ת: כנ"ל.

6.      ש: "אני חייל וכולי".

ת: אנא שאל את הרב הצבאי של היחידה או הקו לחיילים של הרבנות הצבאית.  052-941-4414.  052-928-9953.

7.      ש: "למה היתה שואה?"

ת: סליחה, זו לא שאלה למסרון.  אם תרצה, טלפן אלי, או קרא ספרי בנידון.

8.      ש: "אנו נשואים הרבה שנים ובעלי מציק לי וכו'".

ת: סליחה.  זו שאלה מורכבת למסרון.  אם תרצי, התקשרי לאשתי כשנוח לך.

9.      ש: "קיבלתי תשובה במסרון, אבל שאלתי רב פלוני והוא אמר לי אחרת".

ת: סליחה, היתה אי הבנה, חשבתי שאתה שואל אותי מה אני יודע, ולא ידעתי שאתה שואל אותי מה דעתו של רב פלוני.

10.  ש: "אני מתלבט בבחירת מקצוע...  בבחירת בת זוג...  בקניית בית...  בקושיא על הגמרא".

ת: סליחה.  זה מורכב למסרון.  אולי שאל רב בשיחה ישירה או טלפון אליי, אם רצונך.

*

הערה: רוב השאלות אינן כאלה אלא שאלות פשוטות שאפשר להשיב עליהן.