עברי, דבר עברית

הרב שלמה אבינר

 

עברי, דבר עברית.  זו השפה שלנו, כבר יצאנו מהגלות.  אנו לא באמריקה ולא בטוניסיה, ולא בצרפת ולא ברוסיה.

יש לנו שפה עשירה, ואין צורך במילים לועזיות.  מצוה לדבר בעברית, מצוה חשובה.  "הוי רץ למצוה קלה כבחמורה" (אבות ב, א), מסביר הרמב"ם: מצוה שתחשוב שהיא קלה, כגון למידת לשון הקודש, כי אינך יודע מהן שכרן של מצוות.

לא אתמול יצאנו מן הגלות, וכבר הספקנו להתרגל לשפתנו. הנה, כאשר עלינו מבבל, דיברו בעברית משובשבת.  כך מספר נחמיה: "בניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם, ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם" (נחמיה יג, כד-כה).  עד כדי כך!  אמנם מסופר לפני כן ואחר כך שהיו נשואים עם נשים גוייות, ולכן יש מקום להסביר שעל זה היכה אותם.  אך לא כן פירש רבי סעדיה גאון שם: "כי הראשונים לא הרשו לעצמם להזניח ידיעת לשון הקודש והיו רואים בכך עבירה כמאמר נחמיה".  וכן סיכם הג"ר יוסף קאפח "כל שאינו לומד את לשון הקודש וכל היודעו ואינו מדבר בו, עובר בעשה, וכל המדבר לשון הקודש בשיבוש ושלא בדקדוק עובר בעשה ולא תעשה ולוקה ארבעים מדרבנן".

לכן, ידידי היקר, אל תדבר אנגלית.  אל תגיד:Don't Worry No, Problem,

 , Excellent,Great, I'm Good, Perfect,לייק,Like  אוקיי, אני ב-Stress, Oh My God ,,Big Deal, Seriously, CrisisI Know, Start Up, Non Stop, I'm sorry, ProtectionStart  , אקשן, ספלי, ועוד.

גם אל תדבר ערבית: וואלה, אהלן, יאללה, ראס, חלאס, סבבה, סחתיין, יא, אבו, רסמי, יעני, וואלאק, אחלה, תפדל, אסלי, אוסול, מבסוט, ועוד.

גם אל תדבר צרפתית, ולא איטלקית, ולא רוסית, ולא גרמנית.  גם לא יידיש, שאינו חצי גרמנית, אלא 95% גרמנית.

עברית זו השפה שלנו.  מקרא ביכורים, ברכת כהנים, ברכת כהן הגדול ביום הכיפורים, פרשת המלך, דברי משיח מלחמה אל העם – הם בעברית (משנה סוטה ז א-ב).

הנביאים שלנו דיברו בעברית, משה רבנו דיבר בעברית, יעקב אבינו דיבר בעברית ולא אמר יגר סהדותא אלא גלעד, אברהם אבינו דיבר בעברית, אדם הראשון דיבר בעברית, רבונו של עולם דיבר בעברית.

כך כותב הרמב"ן: "דברי תורה והנבואות וכל דברי קדושה כולם בלשון ההוא נאמרו, והוא הלשון שהקדוש ברוך הוא יתעלה מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו.  ובו נקרא בשמותיו הקדוש ובו ברא עולמו וקרא שמות שמים וארץ וכל אשר בם" (רמב"ן עה"ת שמות ל, יג).

וכן הרמ"ק, רבי משה קורדובירו: "הוא הלשון, שהמציא הקב"ה כשהמציא עולמו" (פרדס רימונים שער כב, א).

עברי!  דבר עברית!