מה זה קשור לציונות הדתית?!

 הרב שלמה אבינר

[ראיון ברדיו ]

 

ש: יש הרבה דתיים לאומיים החושבים שצריך להתפשר לגבי הכותל ולאפשר לרפורמים להתפלל שם.  הרי אין לדחוק יהודים לא שומרי תורה ומצוות אלא לקרב אותם.  מה דעת הרב?

ת: מה זה קשור לציונות הדתית?!  זה לא קשור.  ודאי יש לקרב אנשים לתורה אבל לא להיפך, כלומר לקרב את התורה לאנשים.  לא משנים את התורה עבור הרפורמים.  הכותל הוא בית הכנסת הכי קדוש בכל העולם וכל מי שרוצה לבוא ולהתפלל שם מוזמן.  אבל אנחנו לא משנים את התורה כדי לאפשר תפילה לא על פי ההלכה.  

ש: יש חוק גיור שיאפשר אך ורק גיורים תחת חסות הרבנות הראשית לישראל.  מה דעתם של הרבנים הציונות הדתית על זה?

ת: שוב, מה זה קשור לציונות הדתית?!  אי אפשר שכל אחד יגייר מי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה.  גיור הוא עניין כלל-ישראלי.  אי אפשר שרב א׳ יפסוק שאדם  פלוני הוא יהודי ורב ב׳ יפסוק שהוא גוי.  לגבי כשרות אפשר להסתדר אם רב אחד אומר שאוכל זה כשר ורב אחר אומר שהוא טרף, אפשר לאכול או לא לאכול, אבל אי אפשר לעשות כן לגבי יהדות.

ש: אבל יש רבנים של הציונות-הדתית שעוסקים בגיור פרטי?

ת: פעם שלישית, מה זה קשור לציונות-הדתית?!  אין גיור ציוני-דתי אלא גיור הוא עניין כלל-ישראלי.  יש מדינה אחת, צבא אחד, גיור אחד. בכלל,  גיור הוא ליחידי יחידים.  מרן הרב קוק היה ירא הוראה בענייני גיור שמא הגר לא ישמור תורה ומצוות.  וכן המצב אצל גרים רבים לצערנו.  לכן חייבים להיות  כללים מהרבנות הראשית ששייכים לכולם.

ש: במפלגת הבית היהודי, לכל חבר כנסת יש דעתו על הגיור.  זה בסדר?  למה מפלגה ציונית-דתית אינה כפופה לרבנים?

ת: פעם רביעית, מה זה קשור לציונות-הדתית?!  תורה אחת לעם ישראל!  אנחנו אוהבים פוליטיקאים ואנחנו מעריכים פוליטיקאים אבל תלמידי חכמים פוסקים הלכות ולא חברי כנסת.

ש: לגבי הכותל והגיור, האם יש מקום לפשרה עם הרפורמים?

ת: פעם אמר החפץ חיים על פשרה, שצריך ששני צדדים יסכימו.  לכן צריך למצוא פשרה שעליה  תחתים את הרפורמים  ואחר כך שתחתים את הקב״ה.  תראיין אותו ברדיו ותחתים את הקב"ה על שינוי בהלכה...