הבאתם חורבן על יהדות גרמניה,

הבאתם חורבן על יהדות אמריקה,

לא ניתן לכם להביא חורבן

על העם היושב בציון

הרב שלמה אבינר

 

כיון שהדת הרפורמית מומחית בהסברת פנים, בעזרת השקעה של מיליונים בפירסום, והאזרח הישראלי התמים עלול להיות מולך שולל – יש צורך להזכיר מהי הדת הזאת ואיזה חורבן היא הביאה ומביאה על היהדות.

כאשר היא החלה בגרמניה, המנהיג הגדול הרב שמשון רפאל הירש הודיע: לא יהיה להם דור שלישי!  וכן היה.  הם הובילו להתבוללות.  בעקבותיהם נמחק חלק גדול של עמנו.

אחר כך הגיעו לאמריקה וחזרו על מהלכם זה המחפיר והנורא.  שאל רבנים באמריקה והם יתארו כיצד הדת הרפורמית הביאה הרס עצום.  גם שם אין דור שלישי. הם נעשים גוים ונעלמים לגמרי.  גם הקונסרבטיבים כמעט נעלמו.  זה המסלול העגום: קונסרביטי – רפורמי – יהודי ללא שום זהות יהודית – גוי.

אכן 70% מהם מתחתנים עם גויים.  אין להם שום דת יהודית.  שום זהות יהודית.  אמנם יש רפורמים שטוענים שהם מייצגים 80% מיהדות אמריקה, אך אין זה נכון.  הם הולכים ונעלמים.  אין זה סוד.  עוד מעט ייצגו 0%.  גם פה הם מייצגים פחות מחצי אחוז.

הדת הרפורמית באמריקה גרועה לאין ערוך מזו בגרמניה.  למשל שם הכניסו בבית כנסת עוגב מופעל עלי די גוי וטענו שזה מותר על פי ההלכה: "שבות דשבות במקום מצוה".  עכשיו באמריקה רפורמיי מנגן בשבת בכל כלי זמר בלי חשיבה שזה יכול להיות אסור!  באמריקה זה חורבן גמור.  רבני אמריקה מזמן חדלו להילחם נגדם.  אין צורך להילחם.  הם מכלים את עצמם.

כיון שנוחלים שם כשלון חרוץ, החליטו להביא כאן את החורבן, בעזרת מיליונים שהם משקיעים בתקשורת ובפוליטיקה ובקמפיינים אגרסיביים.  הם מומחים בטיעונים דמגוגיים כגון: "מה, אנו לא יהודים כמו כולם"?  "אם לא תתנו לנו לעשות כאן כאות נפשנו, אתם עושים פילוג בעם ישראל"!

אך באמת, זה בדיוק להיפך.  הם המכניסים כאן פילוג.  למשל, הם המציאו גיור שאין לו שום ערך, כך שעם ישראל יתפלג לשנים, יהודים אמיתיים וגוים במסווה של יהודים.  סרטן לאומי.

וכן, הם מציעים דת  אלטרנטיבית כמו שבזמנה עשתה הנצרות.  וכמו הנצרות, הם טוענים שהם היהדות האמיתית ויותר טובים מהיהדות המקורית.  נצרות חדשה.

יש בארצנו חילוניים, אך הם לעולם לא הזדהו עם הרפורמים.  הם מרגישים שזה מין זיוף, מין ליצנות.  רובם ככולם מכבדים את התורה ומחבבים את התורה.  למשל בעשרת ימי תשובה באים לכותל, לכותל הקדוש של כל הדורות.

אז פתאום הדת הרפורמית מתאהבת בכותל.  כיון שיש להם כסף, הם קונים פוליטיקאים שונים ועסקנים שונים.  אבל אנו למדנו היסטוריה.  אנו זוכרים שבמשך דורות הם לא תמכו במדינת ישראל.  אנו זוכרים שבזמן השואה הם לא תמכו בדרישה להפגיז את פסי הרכבות למחנות השמדה.  אנו זוכרים שהם תמכו בהסכם העכשוי עם איראן.  אנו זוכרים את הכל.  אנו עם קטן עם זכרון גדול.

ועכשיו פתאום, רוצים לחדור כאן, לזרוע הרס, לגרום פילוג, לקנות אותנו בכסף, להרוס את הסטטוס קוו שהוא השומר את גחלת התורה בישראל וגחלת האחדות בישראל.  הם חותרים להרוס את הרבנות הראשית לישראל שהיא חיל המשמר של המדינה היהודית.

הרי יש להם מיליארדים, אז שיבנו בתי הכנסת שלהם ויניחו לנו.  שיבנו מקוואות שלהם ויניחו לנו.  שיבנו אפילו כותל שלהם איפה שהם רוצים, אפילו בניו יורק ויניחו לנו.  פה לא ניתן להם מילימטר אחד של הכותל, מילימטר אחד של לגיטימציה.

שיקימו לעצמם צבא, ולא יחדרו לצבא שלנו, שיקימו מערכת חינוך שלהם, ולא יחדרו לחינוך שלנו.  אנו לא צריכים את הכסף שלהם.  כסף זה לא הכל בחיים.

ומסביב לרבנות הראשית לישראל, נתחזק ונתאמץ בישראל, ומי כמוך ישראל, גוי אחד בארץ ישראל.