ד' לא שולח לי שידוך

הרב שלמה אבינר

 

טענה א. ד' הוא רע ולא שולח לי שידוך.  רע ד' לכל ואין רחמיו על כל מעשיו.  אני מחכה ומחכה והוא לא שולח לי כלום.  גם אם אחפש, זה לא יועיל.

טענה ב. אני רע, לכן ד' לא שולח לי שידוך.  אני לא ראוי לזיווג.  אין תועלת לחפש, הרי זה העונש שלי.

טענה ג.  ד' מעכב את השידוך שלי מסיבות אשר איתו, שאיני מכיר אותן.  כשהוא ירצה, זה יקרה, ואין שום ערך להוציא כסף על שדכנות.

טענה ד.  לפנות לשדכן, זה חוסר בטחון בד'.  כך נגזר עליי ויש לקבל את הגזירה באהבה.

סיכום של הטענות: זה מד' ואין להתאמץ.

תשובה לכל הטענות.

א.      ד' לא רע.  הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו.  נכון שלפעמים יש רע בעולם, ולפעמים אנו יודעים את הסיבה ולפעמים לא.  אך לעולם לא נאמר שמי שרע לו, צריך להישאר בזה, אלא אדרבה זה רצון ד' שיתאמץ להיחלץ.

ב.      בטחון בד' הוא בטחון שד' יקיים מה שהבטיח לך.  אך אם ד' לא הבטיח לך מאומה, ואתה מחליט מעצמך שזה מה שהחליט, אין זה בטחון בד', אלא חוצפה, כדברי רבנו אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק לעובדי ד', שער הבטחון.

ג.       רבי יוסף אלבו  מסביר שיש שלוש אפשרויות מה  ד' החליט: 1. תקבל דבר טוב, בלי להתאמץ.  2. גם אם תתאמץ, לא תקבל.  3. אם תתאמץ, תקבל, אם לא תתאמץ, לא תקבל.  וכמובן אינינו יודעים מה ד' החילט בין שלושת האפשרויות, לכן לעולם יש להתאמץ ( ספר העיקרים ד ח).

ד.      הפסיביות הזאת נקראת "הנימוק העצלני של התאולוגיה הפטליסטית".  כלומר, כיון שגורלו של אדם כבר נקבע בשמיים, אין תועלת להתאמץ.  כך סוברים חלק מהנוצרים והמוסלמים.  אך לא כן כתוב בתורה, אלא אם שמע תשמעו, תהיה ברכה, ואם לא, אז לא תהיה ברכה.

ה.     על פי הטיעון העצלני הזה, יש אומרים: למה ללכת לרופא?  אם נגזר שאחיה, אחיה גם בלי רופא, אם נגזר שאמות, אמות גם אם אלך לרופא.  אומר הרמב"ם בפירוש על משנה פסחים לגבי דברים שעשה חזקיהו מלך יהודה: על פי אותו כיוון מחשבה, אל תאכל, אם נגזר שתחיה, תחיה גם בלי לאכול, אם נגזר שתמות, תמות גם אם תאכל...

ו.        ודאי ד' עושה הכל, אך יש לו שליחים, יש לו משרתים.  עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט.  וכן הוא פועל בעולמו על ידינו ומתוכנו.  אתה שליח שלו לסדר לך שידוך.

ז.        ראה כמה טרח יעקב אבינו לפני פגישתו עם עשיו: דורון, תפילה ומלחמה.  אבל ד' הבטיח לו שיהיה עמו?! מסביר רבי יצחק עראמה, בעל עקידת יצחק: אם לא היה מתאמץ, היה מפסיד את ההבטחה האלהית.

ח.     ראה כמה התאמץ אליעזר עבד אברהם למצוא שידוך ליצחק אבינו.  ומזה נולדת וגם אני.  ויש גם צורך בהתאמצות פנימית: לא להיות מפונק ובררן ולשלול הצעה בגלל מראה חיצוני.  ראה שאליעזר בכלל לא התרשם מזה, אלא חיפש בחורה עם לב טוב.  זה הכי חשוב.  אם יש לב טוב, הכל יסתדר בהמשך.

ט.     סיכום.  ד' לא יגיש לך שידוך על מגש כסף.  התאמץ וד' יעזור לך.  מדרש שוחר טוב: למען יברכך ד' בכל מעשה ידך אשר תעשה.  יכול הוא יושב בטל?  תלמוד לומר: בכל אשר תעשה.  ואם עושה מתברך.  ואם אינו עושה ,אינו מתברך (מזמור כג).

עשה וד' יברך אותך.