נסיעה לפולין

הרב שלמה אבינר

 

שאלה:  האם לנסוע לפולין למחנות השמדה?

תשובה: לא.  בגלל חמש סיבות, שכל אחת מספיקה.

א.      איסור יציאה מן הארץ.  יש איסור יציאה מן הארץ, גם יציאה זמנית, גם יציאה קצרה, כמבואר ברמב"ם ובשולחן ערוך (שו"ע או"ח תקלא ד).  חוץ ממקרים מסויימים, ונסיעה לפולין לא נכללת.

ב.      פרנסת רוצחים.  הפולנים, מלבד חסידי אומות העולם, היו שותפים בשואה.  מתוך שלוש מיליון יהודים נותרו שלושים אלף.  גם אלה שחזרו ממחנות השמדה עוד סבלו שם מפוגרום, וכן הפולנים גנבו להם את בתיהם, ועד היום מתנהלים משפטים בנושא.

ג.       חוויה חולפת.  החוויה חולפת אחרי כמה שבועות, כך שאין בה ערך.  וכבר העיר מבקר המדינה למשרד החינוך למה הוא משקיע משאבים לדבר חסר ערך.

ד.      הפליית עניים.  כי הנסיעה עולה כסף רב, שרק ילדים עשירים יכולים לשלם, וזה בלתי מוסרי לארגן פעילות חינוכית לעשירים ולא לעניים.

ה.     הפקרת ניצולי שואה.  יש בארץ כמה עשרות אלפי ניצולי שואה, שהם במצב כלכלי נורא, ומתלבטים אם לקנות אוכל או תרופות או חימום.  אז מי שאיכפת לו מהשואה, שיעביר להם את הכסף.  נסיעה לדגמים משוחזרים של מחנות השמדה, והשארת ניצולי שואה בסבלם, זו צביעות מן הסוג הגרוע ביותר.