"הצעת קידושין"

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: יש אופנה חדשה של "הצעת קידושין", כאשר הבחור אומר לכלה "התינשאי לי" ונותן לה טבעת (עם יהלום אם אפשר) ולעיתים גם כורע ברך.  האם יש בכך חשש קידושין?

ת: אין זו אופנה חדשה.  זה כבר קיים אצל הגויים אלף שנה ,Marriage Proposal .זה גם הבל ואסור משום חוקות הגויים.  יש גם מוסיפים עוד הבלים, כגון שלט חוצות "התינשאי לי".

ש: אבל דיעבד הקידושין חלים?

ת: אם לא מצליחים לשכנע את בני הזוג לבטל זאת, יש לבקש שיעשו ביחידות, אז כיון שאין עדים, אין קידושין.  אבל על פי רוב, הם עושים זאת ברוב עם, כפי האופנה המקולקלת לחפש עשיית רושם ברבים ולא ענווה.  על כל פנים דיעבד אין כאן קידושין, כי כולם יודעים שזה לא קידושין, וזו אומדנא ברורה.

ש: אבל בשולחן ערוך נפסק שאין אומדנא בקידושין ושאין הולכים בעניין קידושין אחרי אומדנות והוכחות שלא כיוונו לשם קידושין (שו"ע אה"ע מב א הגה).  זה נאמר על קידושי צחוק.

ת: נכון.  אבל כאן זו לא סתם אומדנא אלא אומדנא מוכחת, כלומר כל הטקס הזה.  אמנם יש אחרונים שפסקו שאין ללכת אפילו באומדנא מוכחת בקידושין, בגלל חומר אשת איש.  אבל העיקר שאפשר לסמוך על זה.  יש תשובה של מרן הרב קוק בנדון ביחס לקידושין פקטיביים, בה הוא מצרף נימוק זה (שו"ת עזרת כהן מא).

ש: אבל בכל זאת יש מחמירים...

ת: כן.  אך כאן יש נימוק נוסף, שבימינו קידושין נעשים רק בחופה, וזה מצטרף לאומדנא.  מובא בשו"ת יביע אומר (ח"ט אה"ע סי' כא).  במיוחד שזו תקנה קדומה שאין לקדש אלא בחופה (שם ח"ד אה"ע ה י. ח"י אה"ע כה).

ש: אולי יש להוסיף שזה ברור לא רק לבחור ולבחורה אלא גם לכל הנוכחים שאין כאן קידושין?

ת: נכון.  שו"ת הר צבי (אה"ע כא. לא).  וכן כתב הג"ר אשר וייס לגבי קידושי צחוק בבני עקיבא שכאשר אין שום צד לחשוב שזה קידושין באמת, אין בעיה (שו"ת מנחת אשר ב פא-פב).  ויש עוד סברא: "הוכיח סופן על תחילתן" מובאת על ידי מרן הרב, שהרי מזמינים אולם וכו' (שו"ת עזרת כהן שם).

ש: ובסיכום?

ת: אסור.  א. חוקות הגויים של הבל.  ב. תיאורטית יתכן מצב שכן יש קידושין, לכן יש לברוח מזה (עיין פס"ד ביה"ד האזורי אשקלון יד בכסלו תשע"ז).