שו"ת טראמפ

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: קודם כל, האם הרב היה שמח שהאמריקאיים בחרו בטראמפ לנשיאות ארצות הברית?  מצד אחד, לכאורה הוא יותר פרו-ישראלי מאשר הילרי קלינטון, אבל מצד שני, הוא דבר לא ידוע, ואנו אומרים: ברי ושמא ברי עדיף.

ת: יש שתי תשובות:

א.         השאלה מזכירה מעשה שכשמינו את גולדה מאיר לראש הממשלה, שאל אחד מן התלמידים את הגרי"ד סולוביצ'יק, האם מותר למנות אשה לשררה ולשלטון, הלא הרמב"ם (מלכים א ה) הביא להלכה את דין הספרי, דשום תשים עליך מלך, ולא מלכה.  השיבו הגרי"ד תיכף ומיד על אתר: ולמנות בן גוריון לא היתה שאלה? הלא למרות מה שלא היה אשה, אך מכל מקום לא היה דתי, וגם אותו היה אסור למנות (ע' אגרות משה יו"ד ב מה)? אלא התשובה היא - שלא שאלו אותנו, ואין אחריות מינויים אלו מוטלת עלינו (נפש הרב עמ' צ-צא).

ב.      אנחנו לא יודעים.  פוליטיקה היא נושא מאוד מעורפל מבחינה מדעית  וקשה מאוד לצפות עתידות.  יש יותר מדי גורמים מעורבים בה.  אין שום אפשרות לנבא עתידות מה יהיה איתו, אם יהיה טוב לנו או לא יהיה טוב לנו. 

ש: יש אומרים שטראמפ הוא המשיח כי דונלד טראמפ עולה בגמטריה משיח בן דוד?

ת: הבל.  והג"ר שמואל אליהו כבר העיר שזה אותה גמטריה של חצי מנה פלאפל...

ש: ויש אומרים שטראמפ הוא גלגול של כורש מלך פרס?

ת: הבל הבלים.

ש: כידוע בתו של טראמפ התגיירה על ידי הרב יחזקאל לוקשטיין, והיתה סערה על גיורה.  מה דעת הרב – האם היא יהודיה?

ת: אי אפשר להביע דעה בעניין כה רציני, אם אדם הוא יהודי או לא, על יסוד אמירת אולי. לגופו של עניין, לא שמענו שיש איזה פקפוק בגיורים של הרב לוקשטיין. הרב הראשי הג"ר דוד לאו והראשון לציון וראש אבות בתי הדין, הג"ר יצחק יוסף, פרסמו מכתבים שאין כל פסול בגיורים של הרב לוקשטיין.  אז מי אנו הקטנים שנשאל שאלות.  גם אני הדל נפגשתי פעמים רבות עם הרב יחזקאל לוקשטיין, הוא רב אורתודוקסי, אמנם מודרני ופתוח, אך אורתודוקסי, אדם ישר, בעל מידות טובות, עם לב זהב, שעשה מפעלים לטובת יהדות ארצות הברית, אדם עניו וצנוע, בורח מכבוד.

ש: אז היא יהודיה?

ת: כן.  לא שמענו שיש מערערים על יהדותה.  שמעתי שהיא מצהירה שהיא שומרת שבת ואוכלת כשר. הלואי שזה היה המצב של כל יהודי אמריקה – ד' יציל אותם מרפורמים ומקונסרבטיבים.

ש: לא נראה שהיא מכסה את שערותיה.  מה דעת הרב על כך?

ת: איני יודע על מה מדובר, אסור להסתכל על אשה.

ש: שמעתי שבהשבעת טראמפ, היא ובעלה, חיללו שבת על פי הוראת רב, ונהג גוי הסיע אותם משום פיקוח נפש?

ת: אם היתה  הוראת רב, אז זה חילול שבת בהיתר.  איני בקי בכל הפרטים.  אבל אני מבין שהם שואלים רב מה לעשות, כי זה באמת מצב מסובך כיון שבעלה גם יעוץ בכיר של טראמפ, והוא מורה להם מה לעשות.  באופן כללי, אדם צריך לבחור רב ולשאול אותו איך לנהוג במצבים קשים, וכך הם מקיימים "עשה לך רב".  אגב, יש אנשים שאומרים שכשחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, שומר שבת, טראמפ מאבד שליטה ומתחיל לשלוח כל מיני הודעות בטוויטר וכדומה.  ככה הם האנשים, אם  שומרים שבת  יש בקורת ואם מחללים שבת יש בקורת.  כדאי לא לחטט  בעסקיהם.

ש: אבל שמעתי שהם נכנסו לכנסיה בטקסי ההשבעה?

ת: כנ"ל.  זה מזכיר דברי הג"ר משה פיינשטיין: 'שהרב ממינסק אינו מתערב בשאלות של הרב מפינסק'.  ר' משה לא היה מעיר על שאלות בארץ ישראל, ואין לרב בארץ להעיר על מה קורה באמריקה (מגד גבעות עולם ח"א עמ' נה. ח"ב עמ' לא-לב).  כמו כן, כשנשאל הגר"א ליכטנשטיין שאלות הקשורות לאמריקה, הוא היה אומר: שאל את רבני אמריקה (כן אמר הג"ר מרדכי וויליג, מר"י של ישיבה יוניברסיטי, בהספדו על הגר"א ליכטנשטיין).

ש: אבל מעשה בג"ר עובדיה יוסף שהיה רב במצרים, קונסול אחד מת, הובילו אותו לכנסייה, ונתבקש מהרב הראשי מטעם המלך לייצג אותו, משום דרכי שלום.  והגר"ע יוסף סירב (בשו"ת יביע אומר ב יו"ד יא)?

ת: מי שמערער עליהם, כששאלו שאלה, גם חושד בכשרים וגם מזבה את הרב ששאלו.

ש: האם איוונקה טראמפ כגיורת חייבת בכיבוד אב?

ת: היא חייבת כמו שבן נח חייב בכבוד הוריו.  כיבוד הורים שייך לל"א מצוות בני נח, מלבד ז' שחייבים עליהן מיתה (עיין מאמרו של הרב 'הדת האוניברסלית' בטל אורות פרשת נח שיש ל"א מצוות בני נח).  וכידוע עשו היה רשע אך כיבד אביו.  אלא שבתורה כיבוד אב ואם הוא יותר חמור, ובזה גר הצדק אינו חייב. אך לא שיבוא מקדושה חמורה לקדושה קלה ויירד במדרגתו. לכן במה שהיה חייב בתור בן נח, גם עקב חובת הכרת טובה, הוא ממשיך להיות חייב כבוד הורים גויים (שו"ע יו"ד רמא ט.  ע' שו"ת אגרות משה יו"ד ב קל.  שו"ת יחוה דעת ו ס).

ש: אז גם טראמפ היה צריך לכבד את אביו?

ת: נכון.  מסופר בגמרא קידושין (לא א) על דמא בן נתינה, שהיה גוי, וכיבד את אביו ולא העיר אותו אעפ"י שלא מרוויח כסף, ובזכות זה זכה לפרה אדומה.  אכן הרבה גויים מכבדים את הוריהם.  והראשון לציון, הג"ר יצחק יוסף, אמר:  טראמפ כיבד את אבא שלו, ולכן זכה למה שזכה... (עלון 'בית מרן' - גליון 103).

ש: ובסיכום?

ת: טראמפ אומר שהוא מתמקד באמריקה ומה טוב להם.  אנו מקווים שהוא יפעל על ידי דוקטרינת מונרו של הנשיא ג'יימס מונרו, כלומר אמריקה בעד אמריקה.  הם מחליטים מה טוב להם, ואנו מקווים שהם לא יכתיבו  לנו מה לעשות אלא ישאירו לנו לבחור מה טוב לנו.