רק לרבנות הראשית סמכות לקבוע לגבי הכותל

 הרב שלמה אבינר

 

 שנת תר"צ

בפני ועדת החקירה הבריטית ביחס לתפילה בכותל המערבי: רק הרבנות הראשית היא הקובעת בענייני הדת בכלל והכותל בפרט.

 

שנת תש"א

הוראת הרבנים הראשיים הג"ר הרצוג והג"ר עוזיאל על חובת שמירת הצניעות וסדרי התפילה המסורתיים בכותל.

 

שנת תש"ב

הממשלה הבריטית מורה שביצוע השיפוצים והתיקונים בקיר הכותל וברחבה יהיו בתנאי של תיאום עם הרבנות הראשית.

 

שנת תשכ"ז

מיד לאחר שחרור הכותל ראש הממשלה אשכול קובע שהסדרים בכותל יהיו בידי הרבנים הראשיים.

 

שנת תשכ"ח

הממשלה מתנה אישור החפירות שעל יד הכותל המערבי בהסכמת הרבנות הראשית שקובעת שהכותל קדוש לכל אורכו מפינה הדרומית עד הפינה הצפונית.

 

שנת תשכ"ח

מניעת הנסיונות של תפילת רפורמים בכותל בנימוק שהם בניגוד לקביעת הרבנות הראשית.

 

שנת תשל"ז

התנגדות תקיפה של הרבנות הראשית להצעת הממשלה להקים רחבה תיירות ותפילה מעורבת בכותל הדרומי.

 

שנת תשנ"ד

התחייבות ראש הממשלה רבין לתאם עם הרבנים הראשיים לגבי כל הסדר מדיני בנוגע למקומות הקדושים.

 

*

סיכום: הכותל מקודש לתפילה לכל אורכו, שכינה לא זזה ממנו, כותל אחד לעם אחד.