שו"ת בגדי נשים

הרב שלמה אבינר


ש: האם גרביים לאשה, זה דין או חומרה?

ת: זה דין. יתר על כן,  מן הדין, חייבת השמלה להגיע עד הרצפה ממש.  ויש מקילים שהחצאית תהיה 10 ס"מ מתחת הברך, וגם במצב של ישיבה הברך יהיה תמיד מכוסה, וללבוש גרביים אטומות.  אך זו קולא שבנוייה על הבנה לא נכונה של משנה ברורה סימן עה.

ש: מה מקור דין בגד צנוע?

ת: שלוש מקורות.  א. חיוב עצמי של בגד צנוע מדין דת משה ויהודית.  ב. חוקות הגויים משום שחץ.  ג. הכשלת גברים.

ש: מה חייב להיות אורך השרוול?

ת: מן הדין כיסוי המרפק, חומרה עד כף היד.

ש: בגד צמוד אסור מן הדין?

ת: ודאי.  בגד צמוד נחשב גילוי, כיון שניכרת צורת הגוף.  לכן צריך בגד רחב בכל חלקי הגוף, ושגם בכל תנועה לא ייצמד לגוף.  יש לשבח את אופנת השכבות.

ש: מאיזה גיל יש להלביש ילדה קטנה בגד צנוע?

ת:  הכי מאוחר מגיל חינוך כלומר כיתה א בערך, אך יש להרגיל אותה גם לפני כן, כמה שאפשר.

ש: פאה נוכרית מותרת?

ת: מחלוקת הפוסקים.  אך גם המתירים התירו רק פאה פשוטה מאוד כמו שהיתה פעם, ולא הפאות הקיימות היום שעשויות בצורה כזו למשוך את העין.

ש: האם רווקה חייבת בצמות?

ת: זו חומרה,  אך מן הדין  צריך שיער אסוף, ולא שיער חופשי.

ש: כמה צריך להיות כיסוי הראש של אשה נשואה?

ת: לכתחילה לכסות את כל השיער.  ואפשר להתיר גילוי טפח, כלומר 4 ס"מ  על 16 ס"מ, שהם שתי אצבעות, קדימה או אחורה.

ש: אשה נשואה מותרת בגילוי ראש בבית כשאין אף אחד?

ת: כן.  אך ראוי שגם אז תהיה מכוסה.  אגב, גם כשהיא לבדה בחדרה ובחושך, צריכה היא להיות צנועה, כי ד' מלא כל הארץ כבודו.  וכן הוא לגבי גבר, קיצור שולחן ערוך ג א.

ש: מותר לאשה לשים עליה בושם?

ת: רק מעט, כדי שהגברים בסביבתה לא ירגישו בו.

ש: מותר להתאפר?  ואם בלי זה, היא לא יפה?

ת: רק איפור מאוד צנוע שלא מורגש.  אבל בתוך ביתה, כשנמצא רק בעלה, יכולה להתאפר כדי להיות יפה.

ש: האם כל צבע מותר לבגד?

ת: לא.  רק צבע שקט שאינו מושך עין.  והוא הדין לגבי כל מיני קישוטים וציורים וצורות.

ש: כיצד להתיחס לנשים שמתעטפות ברדיד, כלומר שאל, מעל כל בגדיהן?

ת: טוב מאוד.  כל המרבה להתכסות הרי זה משובח.  כמובן לא בצורה חריגה, שבעצמה מושכת עין.

ש: מותר שיהיו כמה עגילים באוזנים?

ת: מותר בתנאי שאין זה מושך עין.  ואם זה מושך עין, אסור אפילו עגיל אחד.  ובכלל, ראוי לא להתקשט כלל מחוץ לביתה.

ש: מה דין נזם באף?  הרי לרבקה אמנו היה נזם?

ת: אסור.  איסור חוקות הגויים משום שחץ, וזה לפי הזמן והמקום.

ש: שפתון?

ת: ודאי שזה כדי למשוך עין, לכן אין לו מקום אלא בבית עבור בעלה.

[ועיין באריכות בספר "גן נעול"]