מסחר הסרת עין רע

הרב שלמה אבינר


ש: האם יש באמת דבר כזה, טכניקות דתיות להסרת עין הרע?

ת: במציאות זה ודאי קיים, וזה מגלגל כל שנה מאות מיליונים של שקלים, כאשר כמעט כולם הם בלי לשלם מס הכנסה.

ש: השאלה אם יש לזה מקום במקורות שלנו?

ת: לא.  הכל המצאה ורמיה לסחוט כספים מאנשים אומללים.

ש: איך הם נופלים בפח?

ת: יש אנשים נאיבים.  יש אנשים במצוקה.  יש חזות רבנית של אותם נוכלים.

ש: מה הן השיטות?

ת: יש שיטות רבות, שאין להן שום מקור קדום.

חוטים אדומים.  10 ש"ח.

התכת עופרת ושפיכתה למים קרים.  36 ש"ח.

שיחה טלפונית.  10 ש"ח לדקה.

אנשים בעלי חזות רבנית על יד קבר רשב"י (אחד מהם היה דרוזי מחופש).  100 ש"ח.

קמיע קרע שטן.  1000 ש"ח.

טיהור הבית, על ידי תקיעת שופר, מלמולים, שריפת גבישים כימיים המדיפים עשן, להוצאת אנרגיות שליליות.  עד 2000 ש"ח.

קשר עם מתחזים להיות מקובלים, מה שכולל פגישות חוזרות.  עד 10,000 ש"ח.

ש: מתפרנסים טוב "בלי עין הרע"!

ת: כן.  יש גם אין סוף שיטות חינם תוצרת עצמית: פיזור שום ובצל, פיזור מלח, תליית תכשיט בצורת עין, צביעת הבית בכחול.  גם לכל אלה אין מקור, אך לפחות לא סוחטים כסף ממסכנים.

ש: ושוב אני שואל, לאנשים אין שכל?

ת: לצערנו יש בעולם כולו, וגם אצלנו, תופעת המכונה "מנוסת התבונה".  יש, לצערנו, כאלה לקוחות של הסרת עין הרע מאות אלפים שנופלים חלל בידי נוכלים ושקרנים ומספרם גדל מידי שנה בשנה.

ש: אבל איך אדם בכלל יודע שיש לו כביכול עין הרע?

ת: בעיות בפרנסה, בבריאות ובשלום בית.  אז במקום להבין שהחיים לא תמיד פשוטים, הוא תולה זאת בכישוף, בקללות ובעין הרע שהכניסו לו.

ש: ומה באמת הפתרון?

ת: תשובה, תפילה וצדקה.

ש: וכל מי שפונה לרב בתלונות כאלה, הרב מנצל תמימותו לסחוט ממנו כספים?

ת: חלילה.  רבנים אמיתיים, מעניקים לו הדרכה ישרה, וכמובן בלי לדרוש כסף.  פעם מישהו פנה לרב: אין לי מזל, אני מפסיד כל הזמן בהימורים, אני מקולל.  השיב לו הרב: אכן, העסק בהימורים הוא דבר מכוער, חדל מיד.  ופעם בחורה פנתה לרב: החבר שלי שחייתי איתו עזב אותי, זה עין הרע.  אמר הרב: טוב מאוד.

ש: אבל אנשים מדווחים שבאו למסיר עין הרע וזה פעל!

ת: בודאי, חלק מן הבעיות נפתרות מעצמן או מסיבות אחרות, בחסדי ד' עלינו, אך אין זה קשור לאותם הבלים.

ש: ואם זה לא פועל, המומחה לעין הרע מחזיר את הכסף?

ת: ודאי לא.  הוא מתחבא מאחורי תירוצים.  למשל: יש לי נסיון רב, אני מצליח ב-95% מהמקרים.

ש: זה הרבה!

ת: כן, אבל הסיכוי שהפונה יהיה בן ה-5% הוא 99%!

ש: לגופו של עניין, יש דבר כזה עין הרע?

ת: ודאי.  יש בתורה.  "האיש הרך בך והענג מאוד תרע עינו באחיו", "הרכה בך והענוגה... תרע עינה באיש חיקה" (דברים כח נד-נו).  כלומר הרגשת צער לנוכח אושרו של הזולת, במילים אחרות: קנאה.  וכן "אל תלחם (אל תאכל) את לחם רע עין" (משלי כג ו), כלומר קמצן.  וכן "נבהל להון איש רע עין" (שם כח כב).  כלומר רודף כסף.  ובתורה  עצמה יש קמצן  לקראת שמיטה: "ורעה עינך באחיך האביון" (דברים טו ט).  ולעומת זאת, "טוב עין הוא יברך" (משלי כב ט), איש חסד שאוהב לתת.

ש: כל זה לא קשור להסרת עין הרע תמורת כסף, אלא צריך עבודה נפשית של תיקון מידות.

ת: נכון.  גם בפרקי אבות זה מופיע הרבה.  "צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם... עין טובה" (ב ט), מסביר רבינו עובדיה מברטנורא: "מסתפק במה שיש לו ואינו מבקש דברים יתירים ואינו מקנא כשרואה שיש לחבריו יותר ממנו".  ובהמשך: "עין רעה".  מסביר תפארת ישראל: "דכשהשקפת עין שכלו לשפוט הכל לרעה, אינו מסתפק בשלו, ומקנא חבירו, ודנו לכף רעה, ומהרהר אחר רבו".  "עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות, מוציאין את האדם מן העולם" (שם יא).  רבינו עובדיה: "שאינו מסתפק במה שיש לו ומחזר אחר דברים אחרים".  "...עין טובה... מתלמידיו של אברהם אבינו... עין רעה... מתלמידיו של בלעם הרשע" (שם ה יט).  רבינו עובדיה: "עין טוב - מסתפק במה שיש לו ואינו חומד ממון אחרים".

ש: ברור.  כל אלה מידות טובות או רעות.  אבל האם עין הרע יכול להציק?

ת: בודאי, מידת הקנאה היא מידה רעה נוראה.  מתוך קנאה, אדם עלול להרוס את חייהם של אחרים, וגם את חיי עצמו.  ההיסטוריה מלאה דוגמאות: קין קינא בהבל, אחי יוסף קינאו באחיהם, קורח קינא באליצפן בן עוזיאל, ירבעם בן נבט קינא ברחבעם ועוד.

ש: אני מתכוון לא להשפעה בתחום הגלוי אלא בהשפעה נפשית מסטית.

ת: מרן הרב קוק מסביר בעין איה ברכות כ א, שעין רעה היא השפעה רוחנית שלילית, באופן לא מודע למשפיע ולמושפע.  וכן עין טובה היא השפעה חיובית.  זה דומה לדברי הרמב"ם ש"דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו". 

ש: השפעה זו היא השפעה גלויה-חיצונית-חינוכית-תרבותית או השפעה סמויה-נשמתית-רזית?

ת: גם וגם.  כל הנשמות מחוברות יחד בנימים ידועים, ומה שקורה בנשמה אחרת, מקרין על נשמה אחרת.  מרן הרב קוק מפרט זאת בעין איה ברכות נה ב.  אך לכל זה אין שום קשר עם עופרת, חוט אדום, ושריפת גבישים.

ש: ובכל זאת זה קיים?

ת: כן.  אך זה דבר זעיר.  כך כותב הגר"מ פיינשטיין שאין להקפיד הרבה, כי מי שמקפיד, מקפידים איתו ומי שלא מפקיד לא מקפידים איתו (שו"ת אגרות משה אה"ע ח"ג סי' כו).

ש: אבל למה חכמי דורנו לא מוחים נגד כל הרמאים האלה?

ת: ודאי מוחים ומוחים.  למשל הגר"ע יוסף בהלכה יומית בענין "האם מותר לומר שזמן מסוים הוא טוב יותר לעסקים כי באותו זמן יש יותר מזל וכדומה", אומר: "יש אנשים שתחת אשר יראו מאת ד', הם יראים את הקפידות והחרמות והעין הרע והכשופים, ודורשים אצל מגלי עתידות ויודעי רפואות אליל ושאר ירקות כדת מה לעשות, ובזה הם דוחים את נפשם מהעולם הזה ומהעולם הבא, כי הם משקיעים את כל כוחותיהם הרוחניים בדברי הבל שמכניסים בעולם אלו השוטים שחלקם אף קרואים רבנים ומקובלים, ומראים הדברים כאילו כך היא דרכה של תורה, ובודאי שאין הדבר כן, ויש להרחיק מהם מאד...  וכן המאמין בלבו בדברים אלו, וחושב שהן דברי אמת וחכמה, אינו אלא מן הסכלים והטפשים, שאין דעתם שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת (השלמים בדעת), יודעים שאינם דברי חכמה אלא דברי תהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת, ומפני כך הזהירה התורה תמים תהיה עם ד' אלהיך".  וכן הג"ר אליהו אברג'ל אמר שכל הטכסים האלה נגד עין הרע הם סתם זריקת חול בעיניים ורמאות, ואין בהם כלום.

ש: בכל זאת, אדם צריך להיזהר לא לעורר קנאה?

ת: בודאי.  הוא אשם בכך שמעורר מידה רעה.  לכן מי שמתרברב, מגיע לו עונש, וכן המפגין אורח חיים ראוותני.

ש: ומה עם בחורה מסכנה שטוענת שמזלה נעול ואינה מוצאת שידוך?

ת: הבלים.  אבל היא באמת מסכנה, ומצוה גדולה לעזור לה להתחתן בעזרת שדכנים טובים.  לצערנו, גם בתחום הזה יש נוכלים, אך זה נושא אחר.

ש: ובסיכום?

ת: להרבות אהבת ישראל.