שו"ת הלכות כדורגל

הרב שלמה אבינר

 

כדורגל תחרותי

ש: האם צפיה בכדורגל נחשבת כעבודה זרה?

ת: לא.  אבל כהבל וכמושב ליצים.  ע"ז יח ב.

ש: שחקן כדורגל שאומר שמע ישראל אחרי גול, עשה קידוש השם?

ת: לא.  שמע ישראל פירושו אמונה בד' ומתוך כך עבודת ד' ולא עבודת ההבלים ומושבי ליצים.  

ש: האם מותר לאהוד קבוצת כדורגל?

ת: הבלים.  יש לאהוד אנשים בעלי ערך אמיתי.

ש: מותר להשתייך לקבוצת אוהדים?

ת: לא.  קבוצות אלו מעורבות באלימות הן במגרש הן ברשות הרבים.  המשטרה מקדישה מאמצים רבים אך לא מצליחה למגר לגמרי.

ש: כיצד להתייחס לכך שאירוע ספורט שהיה אמור להתקיים בירושלים בוטל כי הקבוצה בחו"ל קיבלה איומים?

ת: א. ספורט תחרותי הוא הבל.  ב. זה היה אמור להתקיים עם חילול שבת רבתי.

ש: קניתי כרטיס ב-3000 שקל דרך מתווך והמשחק התבטל, האם אני רשאי לקבל הכסף בחזרה?

ת: ודאי.  מקח טעות.

ש: למה שחקני כדורגל מרווחים כל כך הרבה כסף - בין מאות אלפים למאות מיליונים?

ת: מותר למועדון ספורט לקנות שחקנים, ואז יש תחרות עסקית.  המועדון מרוויח כסף במכירת כרטיסים, חולצות, וכן מהטלוויזה שמשלמת הון עתק כדי לשדר.  לכן כדאי למועדון לקנות שחקנים ביוקר.

ש: מותר להמר על משחק כדורגל?

ת: לא.  איסור גזל על משחק בקוביא.  שו"ת יביע אומר ז ו.

ש: האם אִמְרוּץ מותר?

ת: חלילה.  אלו סמים בספורט כדי לשפר הישגים.

ש: אם אני מדבר עם חברים על כדורגל, זה מושב ליצים?

ת: לא, אם זה ממש עראי.  אבל זה דברים בטלים.  

 

מוצרים

ש: האם קלפים של שחקני כדורגל וכדומה   נקראים עבודה זרה?

ת: לא.  אבל הבל הבלים, ודומים ללא תפנו אל האלילים.  עיין שו"ע או"ח שז טז משנה ברורה.

ש: האם מותר להשתמש בגביע מקבוצת כדורגל ועליו פסל של כדור?

ת: כן.  ועדיף שלא.

ש: קניתי צעיף של קבוצת כדורגל זרה.  יש עליו צלב.  מותר?

ת: כן כי זה לנוי ולא לעבודה זרה.  עיין שו"ת אגרות משה יו"ד א סט.  שו"ת יחוה דעת ג סה.  שו"ת תשובות והנהגות ב תיא. ה רסב.   אבל באופן כללי, זה דבר בזוי.

ש: קיבלתי חליפת ספורט מקבוצת כדורגל, וב"ה עזבתי, האם עליי להחזיר?

ת: תלוי מה סוכם מראש.  שו"ע חו"מ שיב ט הגה.

 

שבת

ש: מותר לצפות במשחק שצולם בשבת?

 ת: לא.  אסור עולמית.  א. קנס בדבר שנעשה במזיד לצורך אחרים.  ב. כיון שאי אפשר לחזור עליו, לא שייך הטעם לחכות מוצאי שבת כדי שייעשה.  ילקוט יוסף שבת ח"ג עמ' ע.  אורחות שבת כה  סו.

ש: האם מותר לצפות במשחק כדורגל בשבת בחו"ל כאשר קניתי את הכרטיס מראש?

ת: לא.  א. אסור לטלטל את הכרטיס אם אין עירוב.  ב.  שבת היא שבת קודש לד' ולא שבת למשחק כדור.

ש: מותר ללכת למשחק כדורגל במוצאי שבת?

ת: לא.  כי הכינו אותו בשבת וזה הנאה ממעשה שבת.

ש: מותר  לאבטח משחק בשבת?

ת: כן.  יש להציל ממות גם מחללי שבת.

ש: מותר לי לשחק כדורגל בשבת?

ת: אם זה מקום מרוצף, ורוב החצרות מרוצפים, לאשכנזים, מותר.  לספרדים, מחלוקת.  אבל שבת היא לעבודת ד'.

ש: ועל דשא סינטטי?

ת: לא.

ש: מותר לי לשחק כדורגל בשבת אם מישהו ירשום את שמי, אך אני לא מבקש ממנו?

ת: אסור.  המשחק פועל כך שרושמים.

ש: מותר להיות שחקן כדורגל בשבת?

ת: ודאי לא.  כרוך בחילול שבת גדול.

 

המשחק עצמו

ש: האם יש ברכת הנהנין אם אני משחק כדורגל?  הרי אני נהנה?

ת: לא.  לא על כל דבר קבעו ברכה.

ש: האם יש ליטול ידיים אחרי נגיעה בכדור כמו בנגיעה בנעליים?

ת: לא, אלא אם כן הוא מטונף.

ש: האם מותר לשחק כדורגל במגרש שהיה בית קברות בעבר?

ת: אם פינו כל הקברים, מותר, מלבד כהנים, כי אולי נשארה איזו עצם.

ש: משחק כדורגל בתשעת הימים מותר?

ת: לא שייך.  אין מרבים בשמחה.

ש: ילדים מרעישים במשחק כדור במגרש חניה.  האם אפשר לבקש מהוריהם שיחדלו?

ת: כן.  מותר לשחק אך לא בצורה שמפריעה באופן מוגזם.  עיין שו"ע חו"מ קנו ב פת"ש סק"א.  נתיבות סי' קנה ס"ק יח .

 

כללי המשחק

ש: האם מותר לי תוך כדי משחק, לעשות תרגיל לשחקן אחר ובכך  להלבין את פניו?

ת: מותר.  זה המשחק ויש מחילה מראש.

ש: האם מותר לבצע בכוונה  עבירה על חוקי המשחק?

ת: לא.  גם זה נקרא התנהגות בלתי הולמת או התנהגות בלתי ספורטיבית, ויש לקיים מה שהתחייבו מראש, גם במשחק.

ש: מותר לשחקן כדורגל לעשות כאילו בעטו בו וליפול ואז השופט יתן לו את הכדור בתור עונש לקבוצה היריבה?

ת: לא.  גניבת דעת.

ש: אבל השחקנים המקצועיים נוהגים כן.  ומראדונה מארגינטינה אפילו הבקיע שער את ידו, מה שנקרא "שער יד האלהים"?

[עיין: https://www.youtube.com/watch?v=S5oqilbaXA4]

ת: אדם צריך מוסר טבעי גם במשחקים.  ואינינו תלמידי מראדומה אלא תלמידי משה רבנו.

ש: פעם מפלגה דתית רצתה לשריין כדורגלן?

ת: אין לשריין כדורגלן.  אמרנו פתגם על זה: אמור מי אתה משריין, אמור לך מי אתה.  מי שמשריין חילוניים, סימן שהוא שם.  מי שמשריין כדורגלן, סימן שהוא שם.  הם שכחו שזו מפלגה לאומית-דתית והרשו לעצמו בעיטת חוץ וגול עצמי, שער בלי אלהים.